Regulament-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

În Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

By | mai 17th, 2018|Ştiri juridice|

DCC nr. 137/2018. Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 98/2017 sunt neconstituționale

În Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 137 din 20 martie 2018 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 98/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

By | mai 15th, 2018|Ştiri juridice|

Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație

În Monitorul Oficial nr. 401 din 10 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4.540/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație.

By | mai 14th, 2018|Ştiri juridice|

Noul model al Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

În Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Sănătății nr. 1.931/1.615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

By | mai 14th, 2018|Ştiri juridice|

DCC nr. 102/2018. Prevederi neconstituționale cuprinse în art. 502 din Codul de procedură penală

În Monitorul Oficial nr. 400 din 10 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei „care nu a împlinit 16 ani” din cuprinsul dispozițiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală.

By | mai 11th, 2018|Ştiri juridice|

Procedura de acordare a asistenței în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

În Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.938/4.735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

By | mai 11th, 2018|Ştiri juridice|

DCC nr. 252/2018. Obiecție de neconstituționalitate admisă cu privire la unele prevederi din Legea de modificare a Legii nr. 303/2004

În Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 252 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) lit. a)-d)]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (1)-(7) și (9)]; pct. 29 [cu referire la art. 19 alin. (6)]; pct. 40 [cu referire la eliminarea art. 28 alin. (4)]; pct. 42 [cu referire la art. 30]; pct. 43 [cu referire la art. 31 alin. (3)]; pct. 55 [cu referire la art. 40 alin. (1)]; art. I pct. 57 [cu referire la art. 421 alin. (2)]; pct. 62 [cu referire la eliminarea art. 461 alin. (2)]; pct. 74 [cu referire la eliminarea art. 50 alin. (6)]; pct. 78 [cu referire la art. 52 alin. (1)]; pct. 88 [cu referire la art. 53 alin. (1) și la eliminarea art. 53 alin. (9) și (10)]; pct. 94 [cu referire la art. 56]; pct. 99 [cu referire la art. 58 alin. (12)]; pct. 110 [cu referire la art. 62 alin. (3)]; pct. 135 [cu referire la art. 75 alin. (2)] și pct. 152 [cu referire la art. 96 alin. (3), (4), (7), alin. (8) teza întâi și alin. (11) teza întâi] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și ale legii, în ansamblul său.

By | mai 11th, 2018|Ştiri juridice|

DCC 79/2018. Sintagma „în primă instanță” cuprinsă în art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală este neconstituțională

În Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 79 din 22 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală.

By | mai 11th, 2018|Ştiri juridice|

Noile caracteristici ale armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România

În Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 398/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România.

By | mai 10th, 2018|Ştiri juridice|

RIL admis. Interpretarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002

În Monitorul Oficial nr. 388 din 7 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 5 martie 2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la „interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției”.

By | mai 10th, 2018|Ştiri juridice|