Dreptul muncii a devenit, de-a lungul timpului, un domeniu tot mai vast și mai dinamic, o parte din evoluţia sa fiind influenţată de dezvoltarea tehnologiei și a internetului. Conceptele noi, jurisprudenţa, dar și legislaţia în continuă schimbare reprezintă doar câteva dintre motivele pentru ca în legalis să existe un modul dedicat acestei arii doctrinare.

Cele 12 volume selectate în modulul legalis Doctrină. Dreptul muncii oferă practicienilor răspunsuri punctuale, acoperind în egală măsură partea practică și cea teoretică a materiei.

Din colecţia Beck Handbook, sunt incluse volume dedicate răspunderii disciplinare și regimului juridic al nulităţii în raporturile de muncă, acestea fiind completate de modele de acţiuni specifice litigiilor de muncă, cărţi practice și comentarii pe articole ale Codului muncii.

Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Alexandru Ţiclea, Dragoș Brezeanu, Luminiţa Dima se numără printre autorii ale căror volume recomandă prezentul modul.

Dreptul muncii. Autor: Luminiţa DimaDreptul muncii (Luminiţa Dima) Lucrarea propune explicarea contextuală a normelor juridice de dreptul muncii, legând cercetarea de problemele pe care le ridică aplicarea acestora.

Cursul propune o abordare inedită pentru mediul universitar românesc, și anume faptul că problematica în discuţie este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe practice, punându-se accent pe soluţii pertinente și argumentate, dar și pe speţele relevante din practica judiciară naţională și internaţională.

Modul de sistematizare și aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării și înţelegerii materiei.

Detalii despre acest titlu

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Autor: Alexandru ȚicleaRăspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă (Alexandru Ţiclea)

Răspunderea disciplinară – formă a răspunderii juridice – intervine în situaţia în care angajatul săvârşeşte, cu vinovăţie, o abatere disciplinară, adică o faptă ilicită, constând în nerespectarea sarcinilor de serviciu, încălcarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, după caz, a normelor de comportare în unitate şi în afara ei. În practica angajatorilor, a instituţiilor şi autorităţilor publice, altor unităţi etc., sunt frecvente situaţiile în care intervine răspunderea disciplinară. Totodată, pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt înregistrate frecvent contestaţii împotriva sancţiunilor disciplinare.

Aşa cum rezultă din subtitlul prezentei lucrări, la elaborarea ei au fost avute în vedere legislaţia, constând în actele normative – izvoare ale dreptului disciplinar, literatura juridică de specialitate relevantă şi o jurisprudenţă bogată, cu precădere a curţilor de apel, dar şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a Curţii Constituţionale.

Detalii despre acest titlu

Regimul juridic al nulităţii în raporturile de muncăRegimul juridic al nulităţii în raporturile de muncă. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă. (Dragoș Brezeanu)

Lucrarea cuprinde o „dezbatere” doctrinară a nulităţii în cadrul raportului juridic civil și cel de drept al muncii, după analiza comparativă, precum și după tratarea aspectelor comune ale nulităţii în dreptul muncii, se regăsește o analiză substanţială a nulităţii la nivelul contractului de muncă, atât cel individual cât și cel colectiv.

Nefiind dedicată doar teoreticienilor dreptului muncii, lucrarea cuprinde după capitolul dedicat nulităţii contractului de muncă o serie de modele destinate practicienilor dreptului muncii, și anume model orientativ de contract individual de muncă, precum și acte adiţionale privind clauza de formare profesională, de neconcurenţă, mobilitate și confidenţialitate. Tot cu valoare practică, în partea dedicată modelelor este redat un model de acord de constatare amiabilă a nulităţii contractului de muncă, precum și o cerere de constatare a nulităţii contractului de muncă sau ale unor clauze ale acestora.

Detalii despre acest titlu

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

  sau lăsaţi un număr de telefon


  ori o adresă de e-mail

  și numele dumneavoastră

  sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

  Conţinut disponibil în modulul Doctrină Dreptul Muncii

  Recomandat în legalis

  Comentarii, instrumente, lucrări practice, ghiduri

  Codul muncii – Comentariu pe articole. Vol. I. Articolele 1–107 și Vol II. Articolele 108-298

  Autori: Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

  Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I-II

  Autor: Athanasiu Alexandru

  Călăuza juristului – Cereri şi acţiuni în justiţie [Litigii de muncă], ediţia online

  Coordonator: Dr. Ion Popa

  Timpul de lucru. Ghid de jurisprudenţă naţională

  Autor: Răzvan Anghel

  Restructurarea întreprinderii. Concedieri individuale și concedieri colective

  Autor: Luminiţa Dima

  Formulare și contracte

  Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

  Conţinut unic

  Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.

  Jurisprudenţă și arhivă de legislaţie relevante

  Arhiva de legislaţie și jurisprudenţă disponibilă în legalis vă ajută să plasați doctrina într-un context mai amplu și mai clar.