Codul controlului intern managerial al entităților publice [Ordinul nr. 600/2018]

În Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai a.c. a fost publicat Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

By | mai 8th, 2018|Ştiri juridice|

Metodologie nouă de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale

În Monitorul Oficial nr. 386 din 4 mai a.c. a fost publicat Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.

By | mai 8th, 2018|Ştiri juridice|

DCC nr. 136/2018. Obiecție de neconstituționalitate admisă cu privire la prevederi din Legea de modificare a Legii nr. 47/1992 [Opinie separată și Opinie concurentă]

În Monitorul Oficial nr. 383 din 4 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 136/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

By | mai 8th, 2018|Ştiri juridice|

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia

În Monitorul Oficial nr. 381 din 3 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia.

By | mai 7th, 2018|Ştiri juridice|

Condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

În Monitorul Oficial nr. 378/2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.

By | mai 7th, 2018|Ştiri juridice|

Măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor adoptate prin Legea nr. 97/2018

În Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor, prin care se modifică Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, respectiv Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

By | mai 4th, 2018|Ştiri juridice|

Mai multe norme și regulamente în domeniul asigurărilor au fost modificate prin Norma ASF nr. 7/2018

În Monitorul Oficial nr. 375 din 2 mai a.c. a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

By | mai 4th, 2018|Ştiri juridice|

DCC 62/2018. Legea pentru modificarea art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice este neconstituțională

În Monitorul Oficial nr. 373 din 27 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 62 din 13 februarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

By | mai 3rd, 2018|Ştiri juridice|

Norme metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din O.U.G. nr. 11/2018

În Monitorul Oficial nr. 370 din 27 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 4597/1698/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice.

By | mai 3rd, 2018|Ştiri juridice|

DCC nr. 118/2018. Legea pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc este neconstituțională [Opinie separată]

În Monitorul Oficial nr. 367 din 27 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 118 din 19 martie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc. În dezacord cu soluția adoptată - cu majoritate de voturi - prin Decizia CC nr. 118 din 19 martie 2018, au formulat opinie separată judecătorii dr. Marian Enache, conf. univ. dr. Petre Lăzăroiu, conf. univ. dr. Simona-Maya Teodoroiu și conf. univ. dr. Varga Attila.

By | mai 3rd, 2018|Ştiri juridice|