Modul Doctrină. Drept public

În modul este inclus cel mai important comentariu asupra Constituţiei României, autorii fiind recompensaţi pentru acest titlu cu Premiul „HANIBAL TEODORESCU” din cadrul Premiilor Știinţifice ale Uniunii Juriștilor din România, Societăţii „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiţie”.

În completare, sunt disponibile titluri care abordează, practic și teoretic, contenciosul administrativ, achiziţiile publice, dreptul public, dreptul constituţional și dreptul administrativ.

Cartea de contracte administrative, lucrare distinsă cu premiul știinţific „Anibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru anul 2014 propune pentru prima dată o colecţie utilă de modele de contracte adminstrative cu comentarii și explicaţii.

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Cătălin-Silviu Săraru, Alin Trăilescu, Anton Trăilescu, Dana Apostol Tofan, Gheorghe Iancu, Raluca Miga-Beșteliu sunt autori recunoscuţi ale căror lucrări le puteţi consulta în modulul Doctrină public.

Constitutia Romaniei. Comentariu pe articole

Constituția României. Comentariu pe articole constituie o lucrare complexă, multidisciplinară, știut fiind că o lege fundamentală este izvorul principal al tuturor ramurilor de drept. La realizarea acestei lucrări au contribuit juriști recunoscuți pentru calitățile lor profesionale și științifice, animați de o idee comună, și anume de a explica textele constituționale astfel încât să fie pusă în valoare eficiența și viabilitatea acestora în cei 17 ani de aplicare.

Dintre aceștia îi amintim pe: prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan; conf. univ. dr. Flavius A. Baias; prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu; prof. univ. dr. Valerian Cioclei; prof. univ. dr. Ioan Condor; prof. univ. dr. Anastasiu Crișu; lector univ. dr. și consilier prezidențial Ștefan Deaconu; prof. univ. dr. Andrei Popescu; președinte de secție – Consiliul Legislativ, Sorin Popescu; conf. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan; conf. univ. dr. Milena Tomescu; prof. univ. dr. Verginia Vedinaș; Președintele Curții Constituționale, prof. univ. dr. Ioan Vida și lector univ. dr. Cristina Zamșa.

Detalii despre acest titlu

Drept constitutional. Editia 15

Cursul de drept constituțional al profesorilor Ioan Muraru și Simina Tănăsescu constituie unul din reperele devenite clasice pentru literatura de specialitate din România.

Ediţia de faţă, a 15-a, revăzută și adusă la zi, prezintă într-o manieră accesibilă și riguroasă concepte precum puterea de stat, teoria separaţiei puterilor în stat, partidelor politice, sistemul electoral, parlamentul și surprinde principalele coordonate ale dezbaterilor contemporane de idei în jurul acestor noţiuni.

Detalii despre acest titlu

ebook_B_2012_9786061800995
Noutatea titlului Drept electoral constă în conținutul diferit față de alte lucrări cu același nume de pe piața de cursuri de drept constituțional și instituții politice, în abundența de doctrină citată ca urmare a consultării numai a surselor originale și de jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții Constituționale, a altor jurisdicții constituționale sau a unor curți ordinare.
Lucrarea cuprinde patru mari părți, și anume: drepturile fundamentale politice; tipurile de scrutin; organizarea și desfășurarea alegerilor; referendumul.

Detalii despre acest titlu

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicaţii. Ediția 3 aduce numeroase elemente noi, distingându-se prin actualizarea sau completarea comentariului Legii nr. 554/2004, ceea ce a generat o extindere a volumului lucrării cu aproximativ 230 de pagini.

Sunt analizate ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin DCC nr. 459/2014, Legea nr. 138/2014 ori DCC nr. 898/2015. Aceste actualizări au fost inspirate, în primul rând, de jurisprudența recentă în materie, autorii urmărind ca explicațiile privind interpretarea dispozițiilor Legii contenciosului administrativ să-și găsească reflectarea în realitatea concretă și să servească unei mai bune soluționări a litigiilor reglementate de acest act normativ.

Detalii despre acest titlu

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

sau lăsaţi un număr de telefon


ori o adresă de e-mail


și numele dumneavoastră


sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

Conținut disponibil în modulul Doctrină Public

Recomandat în legalis

Comentarii, analize, cursuri, modele practice

Legislaţia achiziţiilor publice. Comentarii şi explicaţii

Autor: Mădălin Irinel Niculeasa

Raporturile dintre Guvern şi Parlament

Autor: Camelia Rodica Tomescu

Drept internaţional public. Vol I şi II

Autor:Raluca Miga-Beşteliu

Drept administrativ. Vol I şi II

Autor: Dana Apostol Tofan

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații

Autor: Cătălin-Silviu Săraru

Europenizarea. Studii de guvernare şi securitate

Autor: George Angliţoiu

Law in action: Case Studies in Good Governance

Autori: Dacian Dragoș, Bogdana Neamțu, Roger E. Hamlin

Legislaţie și jurisprudenţă relevante

Folosiţi întotdeauna conexiunile active disponibile în secţiunile legislaţie și jurisprudenţă pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra textului analizat.

Formulare și contracte

Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

Conţinut unic

Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.