Modul Doctrină. Drept penal

Include comentariile Codului penal și Codului de procedură penală

Modulul Doctrină Penal cuprinde lucrări ale unor reputaţi specialişti ai dreptului, care ajută atât la înţelegerea noilor reglementări penale şi procesual penale, dar şi lucrări ce analizează jurisprudenţa CJUE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional ori cooperarea judiciară în materie penală, precum şi prezentarea dreptului penal european.

Comentariile Codului penal şi ale Codului de procedură penală pun la dispoziţia practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual. Explicaţiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, originea și raţiunea acestora. Sunt semnalate deficienţele unor texte sau problemele de interpretarea. Structura acestora este menită să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

54 de autori și editori au contribuit la realizarea celor 12 volume disponibile în modul. Îi amintim pe: Lamya-Diana Al-Kawadri, Amalia Andone-Bontaș, Alexandru Boroi, Petre Buneci, Georgina Bodoroncea, Marius Bogdan Bulancea, Ionuţ Andrei Barbu, Valerian Cioclei, Iuliana Ciolcă, Sebastian Creţu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Ionuţ Dragnea, Maxim Dobrinoiu, Radu-Florin Geamănu, Daniel Grădinaru, Mirela Gorunescu, Mihai Adrian Hotca, Adrian Hărătău, Mihai Jiganie-Șerban, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Constantin-Cristinel Meceanu, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Iuliana Nedelcu, Adrian Pichler, Lucreţia Albertina Postelnicu, Cristina Rotaru, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu, Viorica Stoica, Mircea Constantin Sinescu, Radu Slăvoiu, Gheorghe Șerban, Dana Tiţian, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir, Mihail Udroiu, Bogdan Vîrjan,  Alexandru Vasilache, Ion Vasilache, Francisca-Maria Vasile, Andrei Zarafiu.

Codul penal. Comentariu pe articole. Editia 2

Codul penal. Comentariu pe articole, publicat în 2016 la Editura C.H. Beck, au fost revizuite, completate sau explicate mai amplu, unele abordări teoretice, ţinând cont de evoluţia legală, doctrinară sau jurisprudenţială. În acord cu raţiunea și obiectivele generale ale lucrării, această nouă ediţie se concentrează în primul rând pe actualizarea și interpretarea jurisprudenţei create după ediţia anterioară.

Astfel, au fost avute în vedere recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile instanţei supreme, precum și orice alte hotărâri ale instanţelor, cu relevanţă în aplicarea corectă a legii penale, peste 28 de decizii.
Detalii despre acest titlu

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 2

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 2, lucrare integrată în Colecţia Comentarii, reprezintă o actualizare și completare a ediţiei anterioare, beneficiind de contribuţiile a 9 autori noi.  Printre elementele de noutate ale volumul de față se regăsesc dezvoltarea unei teorii protecţioniste a drepturilor fundamentale în scopul redefinirii sferei de incidenţă a sancţiunii excluderii probelor nelegal sau neloial administrate, dar și analiza detaliată a standardului probei dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Comentariul a fost restructurat, avându-se în vedere vizând interpretarea textului și a modului său de aplicare, astfel încât să prezinte o maximă utilitate pentru cititor, inclusiv prin propunerea unor soluții pragmatice și coerente problemelor de drept analizate.

Detalii despre acest titlu

ncp-note

Noul Cod penal. Note. Corelaţii. Explicaţii se impune având în vedere trecerea de la un Cod penal vechi, bazat pe o anumită filozofie, la un Cod penal racordat la celelalte coduri existente în ţările care fac parte din Uniunea Europeană.

Volumul include o analiză sintetică a articolelor din noul Cod penal, așa cum au fost ele modificate și prin Legea de punere în aplicare nr. 187/2012, analiza modificărilor și elementelor de noutate; aplicarea legii penale mai favorabile și sursa inspiraţiei legiuitorului, tabele de corespondenţă și index detaliat.

Detalii despre acest titlu

ncpp-note

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații oferă o analiză sintetică a articolelor din noul Cod de procedură penală, așa cum au fost ele modificate și prin Legea de punere în aplicare nr. 255/2013 și O.U.G. nr. 3/2014.

Lucrarea se remarcă prin analiza materiei realizată de practicieni: avocaţi, judecători și procurori, prin abordarea integrală a Noului Cod de procedură penală, având rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesuale, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor, dar și prin corelaţiile cu legislaţia anterioară, respectiv legislaţia în vigoare (inclusiv legi speciale și legislaţie europeană).

Detalii despre acest titlu

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

sau lăsaţi un număr de telefon


ori o adresă de e-mail


și numele dumneavoastră


sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

Conținut disponibil în modulul Drept penal

Recomandat în legalis

Comentarii, tratate, cursuri universitare, lucrări practice

Drept penal. Partea specială I

Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II

Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor

Coordonator: Alexandru Boroi

Procedură penală. Partea generală. Partea specială

Autor: Andrei Zarafiu

Tratat de Cooperare judiciară internaţională în materie penală

Coordonator: Alexandru Boroi

Infracţiunile de evaziune fiscală

Autor: Bogdan Vîrjan

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional

Editor: Norel Neagu

Foundations of European Criminal Law

Editor: Norel Neagu

Legislaţie și jurisprudenţă relevante

Folosiţi întotdeauna conexiunile active disponibile în secţiunile legislaţie și jurisprudenţă pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra textului analizat.

Formulare și contracte

Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

Conţinut unic

Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.