Modul Doctrină. Drept penal

Include cele mai noi ediţii ale comentariilor Codului penal și Codului de procedură penală

Modulul Doctrină Penal cuprinde lucrări ale unor reputaţi specialişti ai dreptului, care ajută atât la înţelegerea noilor reglementări penale şi procesual penale, dar şi lucrări ce analizează jurisprudenţa CJUE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional ori cooperarea judiciară în materie penală, precum şi prezentarea dreptului penal european.

Comentariile Codului penal şi ale Codului de procedură penală pun la dispoziţia practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual. Explicaţiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, originea și raţiunea acestora. Sunt semnalate deficienţele unor texte sau problemele de interpretare. Structura acestora este menită să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

Colective de excepţie de autori și editori au contribuit la realizarea celor 12 volume disponibile în modul. Îi amintim pe: Lamya-Diana Al-Kawadri, Amalia Andone-Bontaș, Alexandru Boroi, Petre Buneci, Georgina Bodoroncea, Marius Bogdan Bulancea, Ionuţ Andrei Barbu, Valerian Cioclei, Iuliana Ciolcă, Sebastian Creţu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Ionuţ Dragnea, Maxim Dobrinoiu, Radu-Florin Geamănu, Daniel Grădinaru, Mirela Gorunescu, Mihai Adrian Hotca, Adrian Hărătău, Mihai Jiganie-Șerban, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Constantin-Cristinel Meceanu, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Iuliana Nedelcu, Adrian Pichler, Lucreţia Albertina Postelnicu, Cristina Rotaru, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu, Viorica Stoica, Mircea Constantin Sinescu, Radu Slăvoiu, Gheorghe Șerban, Dana Tiţian, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir, Mihail Udroiu, Bogdan Vîrjan,  Alexandru Vasilache, Ion Vasilache, Francisca-Maria Vasile, Andrei Zarafiu.

Codul penal. Comentariu pe articole. Editia 2

Codul penal. Comentariu pe articole, publicat în 2016 la Editura C.H. Beck, au fost revizuite, completate sau explicate mai amplu, unele abordări teoretice, ţinând cont de evoluţia legală, doctrinară sau jurisprudenţială. În acord cu raţiunea și obiectivele generale ale lucrării, această nouă ediţie se concentrează în primul rând pe actualizarea și interpretarea jurisprudenţei create după ediţia anterioară.

Astfel, au fost avute în vedere recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile instanţei supreme, precum și orice alte hotărâri ale instanţelor, cu relevanţă în aplicarea corectă a legii penale, peste 28 de decizii.
Detalii despre acest titlu

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3

Nou! Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3. În cele 100 de elemente de noutate, actuala ediţie a Codului de procedură penală. Comentariu pe articole, include comentarii detaliate vizând interpretarea şi modul de aplicare a normelor procedurale, astfel concepute încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea unor soluții corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudențial. Totodată, sunt furnizate informații actualizate conform ultimelor noutăți legislative, jurisprudențiale, doctrinare, fiind propusă o analiză a celor mai recente dezvoltări jurisprudențiale ale CtEDO şi CJUE.

Structura comentariilor, care cuprind atât interpretarea textului, cu explicații de ordin teoretic, cât și clarificări privind modul de aplicare a normelor, cu soluții de ordin practic, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate nu doar pentru orientarea cititorului, ci și pentru promovarea unor direcții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

Detalii despre acest titlu

ncp-note

Noul Cod penal. Note. Corelaţii. Explicaţii se impune având în vedere trecerea de la un Cod penal vechi, bazat pe o anumită filozofie, la un Cod penal racordat la celelalte coduri existente în ţările care fac parte din Uniunea Europeană.

Volumul include o analiză sintetică a articolelor din noul Cod penal, așa cum au fost ele modificate și prin Legea de punere în aplicare nr. 187/2012, analiza modificărilor și elementelor de noutate; aplicarea legii penale mai favorabile și sursa inspiraţiei legiuitorului, tabele de corespondenţă și index detaliat.

Detalii despre acest titlu

ncpp-note

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații oferă o analiză sintetică a articolelor din noul Cod de procedură penală, așa cum au fost ele modificate și prin Legea de punere în aplicare nr. 255/2013 și O.U.G. nr. 3/2014.

Lucrarea se remarcă prin analiza materiei realizată de practicieni: avocaţi, judecători și procurori, prin abordarea integrală a Noului Cod de procedură penală, având rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesuale, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor, dar și prin corelaţiile cu legislaţia anterioară, respectiv legislaţia în vigoare (inclusiv legi speciale și legislaţie europeană).

Detalii despre acest titlu

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

  sau lăsaţi un număr de telefon


  ori o adresă de e-mail


  și numele dumneavoastră


  sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

  Conținut disponibil în modulul Drept penal

  Recomandat în legalis

  Comentarii, tratate, cursuri universitare, lucrări practice

  Drept penal. Partea specială I

  Autor: Valerian Cioclei

  Drept penal. Partea specială II

  Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

  Dreptul penal al afacerilor

  Coordonator: Alexandru Boroi

  Procedură penală. Partea generală. Partea specială

  Autor: Andrei Zarafiu

  Tratat de Cooperare judiciară internaţională în materie penală

  Coordonator: Alexandru Boroi

  Infracţiunile de evaziune fiscală

  Autor: Bogdan Vîrjan

  Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional

  Editor: Norel Neagu

  Foundations of European Criminal Law

  Editor: Norel Neagu

  Legislaţie și jurisprudenţă relevante

  Folosiţi întotdeauna conexiunile active disponibile în secţiunile legislaţie și jurisprudenţă pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra textului analizat.

  Formulare și contracte

  Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

  Conţinut unic

  Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.