Conţinutul legalis

Informaţii esențiale în activitatea oricărui profesionist

Legislaţia consolidată și actualizată a României

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral în legalis, în formă consolidată și actualizată la zi – în secţiuni clar definite – Legislaţie actualizată – La Zi și Monitorul Oficial (cuprinzând documentele publicate în Partea I și Partea I bis).

legalis este singura bibliotecă juridică online care vă oferă legislația națională atât în forma publicată în Monitorul Oficial, cât și în forma consolidată.

Legislație și jurisprudență europeană

O completare necesară a legislației și jurisprudenței naționale. Astfel, în subsecțiunea Legislație veți regăsi tratate, acorduri internaționale, directive, regulamente și recomandări, precum și alte reglementări publicate în Jurnalul Oficial seria C. În ce privește jurisprudența, veți găsi în subsecțiunea aferentă deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe cele ale Tribunalului UE, precum și pe cele ale Curții Europene de Justiției a Uniunii Europene (cu arhiva jurisprudenței Tribunalului Funcției Publice). Jurisprudența este completată de deciziile EFTA.

Jurisprudenţa instanţelor din România şi a celor europene

Cu ajutorul jurisprudenței Curţilor de Apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, veţi avea o imagine completă asupra cazurilor concrete pe care le aveţi de rezolvat în activitatea dumneavoastră. În plus, jurisprudenţa include şi decizii importante ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului, cu comentarii de specialitate.

Doctrină de calitate – exclusiv în legalis

Numai în legalis puteţi citi în format electronic cele mai recente ediții din doctrina juridică, grupate în module tematice care acoperă domenii precum: Drept civil, Drept afacerilor, Drept penal, Drept public, Drept UE și CEDO. În fiecare dintre module veți regăsi comentariile esențiale, inclusiv cele ale Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului penal și Codului de procedură penală.

Comentariile poartă semnătura unor autori de renume dintre care îi amintim pe Prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, Prof. Ioan Leș, Prof. Gheorghe Piperea, Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Jud.  Mihail Udroiu, prof. Ioan Muraru și Prof. Corneliu Bîrsan.

Biblioteca vă oferă de asemenea cursuri universitare și monografii utile într-o abordare largă a subiectelor, dar și sute de modele de contracte și cereri.

Bibliografia – referințe pentru practicieni

Peste 17.000 de referințe, din peste 1400 de ediții cumulate ale revistelor: Curierul Judiciar, Curierul Fiscal, Revista Română de Drept Privat, Caiete de Drept Penal, Revista de Drept Constituțional, Revista de Drept Penal, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Revista Română de Executare Silită, Revista Phoenix, Revista de Drept Public, Revista Română de Drept Internaţional, Noua Revistă de Drepturile Omului (inclusiv arhiva Revistei Române de Drepturile Omului), Revista Dreptul, Revista de Drept Comercial, Pandectele Române, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept Comunitar, Revista Română de Drept European.

Reviste dedicate profesioniștilor – disponibile integral online

Revistele Curierul Judiciar şi Curierul Fiscal sunt acum la dispoziţia dumneavoastră oriunde v-aţi afla. Doar în legalis puteți citi accesa edițiile curente și arhivele electronice ale celor două reviste.