DCC 109/2018. Dispoziții neconstituționale cuprinse în art. 23 din Legea nr. 293/2004

În Monitorul Oficial nr. 437 din 23 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 109 din 8 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor.

By | mai 25th, 2018|Ştiri juridice|

Modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin OUG 41/2018

În Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

By | mai 25th, 2018|Ştiri juridice|

Încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001

În Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai a.c. a fost publicată Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

By | mai 23rd, 2018|Ştiri juridice|

RIL admis. Interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea urmăririi silite

În Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11 din 16 aprilie 2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov referitor la următoarea problemă de drept: „dacă în interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin poprirea înființată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligațiilor ce revin terțului poprit în ce privește sumele cu scadență viitoare, existente la data adresei de înființare a popririi, sau și asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înființare a popririi”.

By | mai 23rd, 2018|Ştiri juridice|

Modificări aduse Programului național apicol pentru perioada 2017-2019 [HG nr. 307/2018]

În Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 307/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar.

By | mai 22nd, 2018|Ştiri juridice|

Noul cadru legislativ referitor la parteneriatul public-privat [OUG nr. 39/2018]

În Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, act care a abrogat, în data publicării, Legea nr. 233/2016 având același obiect de reglementare.

By | mai 22nd, 2018|Ştiri juridice|

RIL admis referitor la aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”

În Monitorul Oficial nr. 423 din 17 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3 din 19 februarie 2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 3.1.1 lit. с) din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă acestea se aplică la momentul constatării contravenției, în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanța de judecată, în cursul soluționării plângerii contravenționale, ori se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală.

By | mai 21st, 2018|Ştiri juridice|

Codul fiscal modificat prin Legea nr. 111/2018

vÎn Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

By | mai 21st, 2018|Ştiri juridice|

Ministerul Transporturilor va reglementa procedura de emitere a duplicatului cărții de identitate a vehiculelor

În Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate si certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

By | mai 21st, 2018|Ştiri juridice|

Hotărâre prealabilă referitoare la interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 [Decizia ICCJ nr. 12/2018]

În Monitorul Oficial nr. 418 din 16 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 12 din 22 februarie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluționat sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.711/99/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalități; natura acestui termen și sancțiunea nerespectării lui; perioada care se are în vedere pentru stabilirea acestei sume, atunci când nu este sumă fixă, ci procentuală și pe zi de întârziere; dacă, în cadrul acestei proceduri, instanța poate stabili valoarea obiectului la care se aplică penalitățile de întârziere, în ipoteza în care instanța prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 nu a stabilit acest lucru”.

By | mai 18th, 2018|Ştiri juridice|