Modul Doctrină. Drept civil

Include comentariile Codului civil și Codului de procedură civilă

Modulul Doctrină Civil cuprinde lucrări semnate de reputaţi specialiști ai dreptului distinse cu diverse premii, printre care premiul MIHAIL ELIESCU, acordat de Uniunea Juriștilor din România.

Lucrările incluse în acest modul au rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor. De asemenea, au scopul de a înlesni înţelegerea și aplicarea noilor instituţii, fiind evidenţiate corelaţiile între articole.

Comentariile Codului civil și Codului de procedură civilă oferă practicianului informaţia necesară pentru a le putea înţelege, interpreta și aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât și a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Structura comentariilor, vizând interpretarea textului și modul de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

Se regăsesc în comentarii atât modificări legislative și consideraţii doctrinare, dar mai ales jurisprudenţa din acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă.

În lucrările ce compun acest modul regăsim un material util format din doctrina și practica instanţelor judecătorești, care, în condiţiile actuale de tranziţie legislativă ar reprezintă adevărate repere în aprofundarea și aplicarea dreptului civil.

Autori reputaţi. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Ioan Leș, Ion Turcu, Ioan Adam, Ion Popa, Jörg K. Menzer, Veress Emőd, Florian Emese, Camelia Toader, Pavel Perju sunt doar câțiva dintre autorii ale căror lucrări sunt incluse în doctrina dedicată dreptului civil.

Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ediţia 2, ediţie coordonată de Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei. Necesitatea unei revizuiri parţiale a primei ediţii a apărut relativ repede, după modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012.

Astăzi, însă, situaţia este în mod evident diferită. În primul rând, au apărut „marile” acte normative, înscrise în aceeași linie de reformare a legislaţiei, începută odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, în 2011: este vorba de noul Cod de procedură civilă și de noile Coduri penal și de procedură penală. Apoi, au urmat modificările acestor noi legi importante, dintre care menţionăm mai ales Legea nr. 138/2014.

Detalii despre acest titlu

Noul Cod de procedura civila - Ioan Les

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediţia 2. Lucrarea, publicată în 2015 și avându-l ca autor pe Ion Leș, ţine cont nu numai de modificările legislative intervenite (sunt integrate modificările aduse prin Legea nr. 138/2014 ce vizează, îndeosebi, materia executării silite şi sunt destinate să contribuie la accelerarea procedurilor de executare silită), ci şi de consideraţiile doctrinare elaborate în baza noii legislaţii procesual-civile şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului de procedură civilă.
Detalii despre acest titlu


Noul Cod civil. Note, corelaţii, explicaţii reprezintă o primă abordare integrală a Noului Cod civil, care, departe de a fi exhaustivă, tratează atât noile instituţii din dreptul privat român, cât și pe cele vechi, deja consacrate.

Esenţială pentru această lucrare este realizarea corelaţiilor între vechea reglementare și cea nouă, fiind subliniate asemănările și deosebirile dintre acestea. Corelaţiile au menirea de a face trimitere la instituţiile care și-au păstrat aceeași reglementare sau una asemănătoare, fiind facilitată valorificarea doctrinei și jurisprudenţei bazate pe vechiul Cod civil. Sunt făcute trimiteri la vechile reglementări din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 31/1954, Decretul nr. 167/1958 etc.

Detalii despre acest titlu

Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații

Codul de procedură civilă. Comentarii și explicaţii își propune să ofere un instrument eminamente practic, destinat practicienilor dreptului procesual civil. Aplicarea în timp a normelor procesual civile impune menținerea și completarea comentariilor ce vizau forma anterioară a normelor de drept procesual civil, precum și analiza detaliată a modificărilor aduse prin Legea nr. 310/2018.

Aceasta are, în același timp, natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiștii în alte ramuri de drept, în vreme ce studenților și justițiabililor le oferă o familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă vast și dinamic, al dreptului procesual civil. Prin comentariile care însoțesc textul de lege și jurisprudența relevantă, autorii reușesc, cu simț juridic responsabil și bine dozat, să ofere soluții concrete provocărilor generate de aplicarea normelor procesual-civile, atât în litigiile de drept comun, cât și în cele ce impun aplicarea unor reguli speciale.

Detalii despre acest titlu

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

sau lăsaţi un număr de telefon


ori o adresă de e-mail


și numele dumneavoastră


sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

Conţinut disponibil în modulul Drept civil

Recomandat în legalis

Comentarii, tratate, cursuri universitare, lucrări practice

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligaţii. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicaţii

Autori: Anca Roxana Adam, Ioan Adam

Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii (art. 1164-1649) – Comentarii și explicaţii. Ediţia a 2-a

Autor: Ion Turcu

Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic. În reglementarea Noului Cod Civil

Autor: Ioan Adam

Călăuza juristului. Cereri și acţiuni în justiţie. Ediţia a 6-a

Coordonator: Ion Popa

Cartea de contracte – Modele • Comentarii • Explicaţii. Ediţia a 3-a

Coordonator: Prof. Dr. Jörg K. Menzer

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, ediţia 1

Autori: Veress Emőd, Sztranyiczki Szilárd, Lupan Ernest, Rikhard-Arpad Pantilimon

Drept civil. Persoanele, Ediţia 5 (2020)

Autor: Eugen Chelaru

Drept civil. Drepturile reale principale, Ediţia 5 (2019)

Autor: Eugen Chelaru

Dreptul Familiei. Ediţia 6

Autor: Florian Emese

Drept civil. Contracte speciale, Ediţia 3

Autor: Camelia Toader

Drept civil. Moştenirea. Liberalităţile. Conform Noului Cod civil

Autor: Emőd Veress

Jurisprudenţă civilă comentată a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie

Autor: Pavel Perju

Tratat de drept procesual civil. Ediţia a V-a

Autor: Ioan Leș

Legislaţie și jurisprudenţă relevante

Folosiţi întotdeauna conexiunile active disponibile în secţiunile legislaţie și jurisprudenţă pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra textului analizat.

Formulare și contracte

Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

Conţinut unic

Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.