Modulul Doctrină Civil cuprinde lucrări semnate de reputaţi specialiști ai dreptului distinse cu diverse premii, printre care premiul MIHAIL ELIESCU, acordat de Uniunea Juriștilor din România.

Lucrările incluse în acest modul au rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor. De asemenea, au scopul de a înlesni înţelegerea și aplicarea noilor instituţii, fiind evidenţiate corelaţiile între articole.

Comentariile Codului civil și Codului de procedură civilă oferă practicianului informaţia necesară pentru a le putea înţelege, interpreta și aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât și a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Structura comentariilor, vizând interpretarea textului și modul de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

Se regăsesc în comentarii atât modificări legislative și consideraţii doctrinare, dar mai ales jurisprudenţa din acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă.

În lucrările ce compun acest modul regăsim un material util format din doctrina și practica instanţelor judecătorești, adevărate repere în aprofundarea și aplicarea dreptului civil.

Autori reputaţi. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Ioan Leș, Ion Turcu, Ioan Adam, Ion Popa, Jörg K. Menzer, Veress Emőd, Florian Emese, Camelia Toader, Pavel Perju sunt doar câțiva dintre autorii ale căror lucrări sunt incluse în doctrina dedicată dreptului civil.

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediţia 3.

Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Despre colectivul de autori

Lucrare coordonată de Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei. Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Detalii despre acest titlu

Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția 3

Ediția a treia a lucrării semnate de prof.univ. Ioan Leș cuprinde o revizuire și o actualizare a comentariilor, precum și integrarea modificărilor aduse prin Legea nr. 310/2018, modificări ce vizează suprimarea procedurii de filtrare a recursului, reamenajarea substanțială a competenței materiale a instanțelor judecătorești, inclusiv a instanței supreme, precum și suprimarea procedurii de învestire cu formulă executorie. Comentariile de față au în vedere legislația actualizată prin publicarea Legii nr. 140/2022 și a Legii nr. 172/2022, noile prevederi intrând în vigoare începând cu 18 august 2022, respectiv 1 octombrie 2022.
Detalii despre acest titlu

Noul Cod civil. Note, corelaţii, explicaţii reprezintă o primă abordare integrală a Noului Cod civil, care, departe de a fi exhaustivă, tratează atât noile instituţii din dreptul privat român, cât și pe cele vechi, deja consacrate.

Esenţială pentru această lucrare este realizarea corelaţiilor între vechea reglementare și cea nouă, fiind subliniate asemănările și deosebirile dintre acestea. Corelaţiile au menirea de a face trimitere la instituţiile care și-au păstrat aceeași reglementare sau una asemănătoare, fiind facilitată valorificarea doctrinei și jurisprudenţei bazate pe vechiul Cod civil. Sunt făcute trimiteri la vechile reglementări din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 31/1954, Decretul nr. 167/1958 etc.

Detalii despre acest titlu

Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații

Codul de procedură civilă. Comentarii și explicaţii își propune să ofere un instrument eminamente practic, destinat practicienilor dreptului procesual civil. Aplicarea în timp a normelor procesual civile impune menținerea și completarea comentariilor ce vizau forma anterioară a normelor de drept procesual civil, precum și analiza detaliată a modificărilor aduse prin Legea nr. 310/2018.

Aceasta are, în același timp, natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiștii în alte ramuri de drept, în vreme ce studenților și justițiabililor le oferă o familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă vast și dinamic, al dreptului procesual civil. Prin comentariile care însoțesc textul de lege și jurisprudența relevantă, autorii reușesc, cu simț juridic responsabil și bine dozat, să ofere soluții concrete provocărilor generate de aplicarea normelor procesual-civile, atât în litigiile de drept comun, cât și în cele ce impun aplicarea unor reguli speciale.

Detalii despre acest titlu

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

  sau lăsaţi un număr de telefon


  ori o adresă de e-mail

  și numele dumneavoastră

  sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

  Conţinut disponibil în modulul Drept civil

  Recomandat în legalis

  Comentarii, tratate, cursuri universitare, lucrări practice

  Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligaţii. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicaţii

  Autori: Anca Roxana Adam, Ioan Adam

  Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii (art. 1164-1649) – Comentarii și explicaţii. Ediţia a 2-a

  Autor: Ion Turcu

  Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic. În reglementarea Noului Cod Civil

  Autor: Ioan Adam

  Călăuza juristului. Cereri și acţiuni în justiţie. Ediţia a 6-a

  Coordonator: Ion Popa

  Cartea de contracte – Modele • Comentarii • Explicaţii. Ediţia a 3-a

  Coordonator: Prof. Dr. Jörg K. Menzer

  Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, ediţia 1

  Autori: Veress Emőd, Sztranyiczki Szilárd, Lupan Ernest, Rikhard-Arpad Pantilimon

  Drept civil. Persoanele, Ediţia 5 (2020)

  Autor: Eugen Chelaru

  Drept civil. Drepturile reale principale, Ediţia 5 (2019)

  Autor: Eugen Chelaru

  Dreptul Familiei. Ediţia 8 (2022)

  Autor: Florian Emese

  Drept civil. Contracte speciale, Ediţia 3

  Autor: Camelia Toader

  Drept civil. Moştenirea. Liberalităţile. Conform Noului Cod civil

  Autor: Emőd Veress

  Jurisprudenţă civilă comentată a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie

  Autor: Pavel Perju

  Tratat de drept procesual civil. Ediţia a V-a

  Autor: Ioan Leș

  Legislaţie și jurisprudenţă relevante

  Folosiţi întotdeauna conexiunile active disponibile în secţiunile legislaţie și jurisprudenţă pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra textului analizat.

  Formulare și contracte

  Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

  Conţinut unic

  Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.