Procedura de avizare a unor structuri și a personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană

În Monitorul Oficial nr. 447 din 29 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 418/2018 privind procedura de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

By | mai 31st, 2018|Ştiri juridice|

DCC nr. 104/2018. Dispozițiile Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 sunt neconstituționale

În Monitorul Oficial nr. 446 din 29 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 104 din 6 martie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

By | mai 31st, 2018|Ştiri juridice|

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost modificate prin HG 354/2018

În Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Articol unic. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial [...]

By | mai 30th, 2018|Ştiri juridice|

Hotărâre prealabilă. Termen de prescripție. Aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 [Decizia ICCJ nr. 8/2018]

În Monitorul Oficial nr. 441 din 25 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 8 din 19 februarie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 47. 842/3/2015**, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

By | mai 30th, 2018|Ştiri juridice|

Republicare – Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

În Monitorul Oficial nr. 440 din 24 mai a.c. a fost republicată,  în temeiul art. II din Legea nr. 25/2017, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

By | mai 30th, 2018|Ştiri juridice|

Mecanismul de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători [Decizia nr. 330/2018]

În Monitorul Oficial nr. 439 din 24 mai a.c. a fost publicată Decizia Autorității pentru Reformă Feroviară nr. 330/2018 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători.

By | mai 29th, 2018|Ştiri juridice|

Reglementări noi introduse în Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole

În Monitorul Oficial nr. 438 din 24 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1049/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

By | mai 29th, 2018|Ştiri juridice|

DCC 166/2018. Dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale

În Monitorul Oficial nr. 437 din 23 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 166 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

By | mai 25th, 2018|Ştiri juridice|

DCC 109/2018. Dispoziții neconstituționale cuprinse în art. 23 din Legea nr. 293/2004

În Monitorul Oficial nr. 437 din 23 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 109 din 8 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor.

By | mai 25th, 2018|Ştiri juridice|

Modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin OUG 41/2018

În Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

By | mai 25th, 2018|Ştiri juridice|