Modul Doctrină. Dreptul UE și CEDO

Domeniul de actualitate al dreptului european este abordat teoretic prin comentariile dedicate Tratatelor Uniunii Europene și Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Sunt incluse titluri care fac posibilă o înţelegere mai bună a efectelor jurisprudenţei CEDO în dreptul intern, iar proceduri noi, precum procedura trimiterii preliminare sunt analizate în detaliu.

Practicienii vor găsi informaţii utile și în volumele dedicate drepturilor omului, dreptului procesual, respectiv jurisprudenţei CJUE în materia dreptului penal.

Dintre autorii ale căror lucrări formează modulul dedicat dreptului european îi amintim pe Corneliu Bîrsan, Ion Gâlea, Norel Neagu, Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoș Călin sau Bianca Selejan-Guţan.

Conventia europeana a drepturilor omului. Editia 2

La cinci, respectiv patru ani de la apariția primei ediții a lucrării Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, reeditarea și readucerea ei la zi s-au impus cu necesitate absolută.

Noua ediție pe care o propunem este elaborată într-un singur volum, în care sunt tratate atât drepturile substanțiale reglementate de Convenție, cât și, în ordinea strictă a textelor (art. 19-59), procedura în fața Curții, executarea hotărârilor și celelalte probleme legate de regimul juridic al tratatului internațional care este Convenția: notificare, rezerve, denunțare, intrare în vigoare, după care sunt tratate drepturile și libertățile garantate prin protocoalele adiționale la Convenție.

Detalii despre acest titlu

Tratatele Uniunii Europene. Comentarii şi explicaţii

Fundamentul juridic al Uniunii Europene este reprezentat de două tratate: Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Denumirea mult mai cunoscută, „Tratatul de la Lisabona” reprezintă, din punct de vedere juridic, un „tratat de modificare” a instrumentelor juridice anterioare – un compromis între necesitatea unei reforme, pe de o parte, și nevoia de a păstra simbolistica și nivelul declarativ al ambițiilor la un nivel cât mai scăzut.

Detalii despre acest titlu

Aderarea Uniunii Europene la Conventia europeana a drepturilor omului

Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului. Analiză critică. Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului presupune interacțiunea și integrarea a două sisteme juridice esențialmente diferite. Ordinea juridică a Uniunii Europene s-a construit pe integrarea economică și a înglobat treptat protecția drepturilor omului. Sistemul Convenției a pornit de la protecția drepturilor și libertăților fundamentale, stabilind prin jurisprudența Curții de la Strasbourg standarde remarcabile.

Dreptul Uniunii Europene se bazează pe subsidiaritate și pe dialogul dintre instanțele naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în timp ce Convenția are ca element central acțiunea individuală.

Detalii despre acest titlu

Protecţia europeană a drepturilor omului. Ediţia 4 (Include modificările aduse prin Protocolul nr. 14)

Ediția a patra a lucrării Protecția europeană a drepturilor omului își dovedește necesitatea datorită schimbărilor importante survenite, în ultimul an, în mecanismul  de control al respectării obligațiilor asumate  de statele-părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin intrarea în vigoare, la 1 iunie 2010, a Protocolului nr. 14 la Convenție.

Detalii despre acest titlu

[/fusion_builder_column]

Solicită oferta legalis

Aflaţi toate detaliile despre modulele și preţul de abonare la legalis

sunaţi la +4021.410.08.73

  sau lăsaţi un număr de telefon


  ori o adresă de e-mail

  și numele dumneavoastră

  sunteţi de acord ca Editura C.H. Beck (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398):

  Conținut disponibil în modulul Doctrină UE și CEDO

  Recomandat în legalis

  Comentarii, analize, lucrări practice

  Efectele hotărârilor CEDO şi CJUE în dreptul intern. Analiză asupra dreptului la nediscriminare

  Autor: Silvia Tăbuşcă

  Dreptul procesual al Uniunii Europene

  Autor: Petrescu Oana Mariuca

  Uniunea Europeană. Drept instituţional

  Autor: Anamaria Groza

  Uniunea Europeană. Drept material

  Autor: Anamaria Groza

  Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept

  Autori: Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin

  Europenizarea. Studii de guvernare şi securitate

  Autor: George Angliţoiu

  Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional

  Autor: Norel Neagu

  Foundations of European Criminal Law

  Autori: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Tudor Avrigeanu, Norel Neagu, Mirela Gorunescu

  Legislaţie și jurisprudenţă relevante

  Folosiţi întotdeauna conexiunile active disponibile în secţiunile legislaţie și jurisprudenţă pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra textului analizat.

  Formulare și contracte

  Sute de formulare, modele de contracte, respectiv modele de cereri și acţiuni vin în sprijinul practicienilor.

  Conţinut unic

  Doar în legalis aveţi acces la o colecţie de date în permanenţă actualizate care includ, printre altele, editoriale, noutăţi juridice, bibliografie.