Prin Ordinul 3697/2012, publicat in M. Of. 299/2012, au fost produse modificari in Ordinul 4691/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Va prezentam formele actualizate/consolidate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Ordinul 4691/2011….Anexa 1 – Definitii – Art. 8

(1)O editură cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice, se consideră a fi o editură care îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) foloseşte în mod sistematic experţi pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor ştiinţifice, inclusiv didactice, pe care le publică;

b) se află printre primele edituri la nivel naţional din punct de vedere al prestigiului în domeniile pe care le acoperă;

c) asigură diseminarea publicaţiilor către principalele biblioteci publice şi universitare din ţară.

(2) În cadrul unei edituri se pot recunoaşte numai unele serii/colecţii, caz în care prevederile referitoare la recunoaşterea editurii se aplică numai respectivelor serii/colecţii.

(3) Se stabileşte câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii:

a) dreptul românesc;

b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

(3) Se stabileşte câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii sau grupe de domenii:

a) ştiinţe juridice;

b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

c) ştiinţe economice;

d) sociologie;

e) ştiinţe politice şi administrative;

f) ştiinţe ale comunicării;

g) psihologie;

h) ştiinţe ale educaţiei;

i) educaţie fizică şi sport.

(4) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (3) va include maximum 10 edituri.

(5) Listele prevăzute la alin. (3) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU şi se publică pe site-ul CNATDCU.

modificat de
Ordin nr. 3697/2012 – pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din 10 aprilie 2012, M. Of. 299/2012;


„”Ordinul 4691/2011….Anexa 1 – Definitii – Art. 9

(1)O revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice, se consideră a fi o revistă care îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) foloseşte în mod sistematic experţi pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor ştiinţifice pe care le publică;

b) se află printre primele reviste la nivel naţional din punct de vedere al prestigiului în domeniile respective;

c) asigură diseminarea publicaţiilor către principalele biblioteci publice şi universitare din ţară.

(2) Se stabileşte câte o listă a revistelor ştiinţifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii:

a) dreptul românesc;

b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

(2) Se stabileşte câte o listă a revistelor ştiinţifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii sau grupe de domenii:

a) ştiinţe juridice;

b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

c) ştiinţe economice;

d) sociologie;

e) ştiinţe politice şi administrative;

f) ştiinţe ale comunicării;

g) psihologie;

h) ştiinţe ale educaţiei;

i) educaţie fizică şi sport.

(3) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (2) va include maximum 15 reviste.

(4) Listele prevăzute la alin. (2) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU şi se publică pe site-ul CNATDCU.

modificat de
Ordin nr. 3697/2012 – pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din 10 aprilie 2012, M. Of. 299/2012;


Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie