OUG 15/2012, publicata in M. Of. 306/2012, modifica art 2699 din Codul Fiscal.

Va prezentam modificarile suferite de Art. 2699 al Codului Fiscal, asa cum poate fi acesta vizualizat in Biblioteca pentru informare juridica si economica online Legalis 2.0:


Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Codul Fiscal ….. Art. 2969*

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5
–––––––––––––––––––––––––––
(nota: Prevederile alineatului (1), aşa cum au fost modificate de OUG nr. 15/2012, se vor aplica începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.)

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă întregul venit, cu condiţia ca pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei.

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 2933 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4, preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii sau de către casele sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul indemnizaţiei.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 15/2012 – privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice din 8 mai 2012, M. Of. 306/2012 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 27 decembrie 2011, M. Of. 938/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, M. Of. 891/2010 ;


Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie