O persoana juridica poate incheia conventii civile cu persoane fizice si PFA-uri pentru desfasurarea unei activitati sau prestarea unui serviciu numai daca se respecta conditiile universal valabile care stau la baza incheierii oricarei conventii civile.

In prezent, conventiile civile se incheie in temeiul art. 942 si urmatoarele Codul civil.

Conditiile incheierii unei conventii civile sunt:

– activitatea sa aiba caracter ocazional, intamplator;
– sa nu fie inscrisa in obiectul de activitate al unitatii si nici prevazuta a se realiza prin posturile cuprinse in statutul de functii al unitatii;
– pentru o asemenea activitate nu se pot stabili cu exactitate timpul de munca, calificarea executantului, mijloacele de realizare;
– pentru realizarea activitatii nu se justifica incadrarea de personal cu contract individual de munca, nici chiar cu timp partial.

Sursa: Infolegal