Citiţi în continuare lista celor mai recent consolidate acte, introduse în Legalis.ro, precum şi ultimele 20 de ediţii ale Monitorului Oficial.

Acte consolidate astăzi, 26 februarie

Regulament 7/2006 al Comisiei naţionale a valorilor mobiliare privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Ordin 12/2009 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

Hotărâre 621/2006 al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

Ordin 21/2009 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Ordin 1487 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază

Lista celor mai recente ediţii ale Monitorului Oficial

MO 129/2010 – 25 februarie 2010
MO 127/2010 – 24 februarie 2010
MO 126/2010 – 24 februarie 2010
MO 125/2010 – 24 februarie 2010
MO 124/2010 – 24 februarie 2010
MO 123/2010 – 24 februarie 2010
MO 122/2010 – 23 februarie 2010
MO 121/2010 – 23 februarie 2010
MO 120/2010 – 23 februarie 2010
MO 119/2010 – 23 februarie 2010
MO 118/2010 – 23 februarie 2010
MO 117/2010 – 22 februarie 2010
MO 116/2010 – 22 februarie 2010
MO 115/2010 – 19 februarie 2010
MO 114/2010 – 19 februarie 2010
MO 113/2010 – 19 februarie 2010
MO 112/2010 – 19 februarie 2010
MO 111/2010 – 18 februarie 2010
MO 110/2010 – 18 februarie 2010