În Monitorul Oficial nr. 342 din 19 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2018 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței angro de energie electrică.

Aplicare:

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurență pe piață și prevenirea abuzului de poziție dominantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.022 din 22 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.”

În extras