În Monitorul Oficial nr. 339 din 18 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3.475/2018 privind aprobarea Metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului școlilor europene.

Aplicare:

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.343/2015*) privind selecția cadrelor didactice care predau în Școlile Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.

*) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.343/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În extras