În Monitorul Oficial nr. 961 din 5 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 octombrie 2001.

ANEXĂ