Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative anunţă a șasea ediţie a Conferinţei Internaţionale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”, eveniment care va avea loc în zilele de 25-26 noiembrie 2016 în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Business Law Conference 2016

Business Law Conference 2016

Conferinţa va avea trei secţiuni:
I. Drept public
II. Drept privat
III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional

TEMATICA CONFERINȚEI

Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni.

Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința se va concentra pe o gamă largă de subiecte legate de dreptul afacerilor, printre care enumerăm (enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ):

Secțiunea I. Drept public

Tematică orientativă:
• teoria generală a dreptului (rolul statului în diverse tipuri de economii, norma juridică – instrument de intervenție a statului în economie, sistemele de drept și modul de reglementare a piețelor economice etc.)
• drept constituțional (reglementări constituționale în mediul de afaceri, drepturi ale actorilor economici garantate constituțional etc.)
• drept administrativ (acte administrative cu impact asupra mediului de afaceri, contracte administrative, instituții administrative de supraveghere a piețelor economice, reglementări administrative cu impact asupra mediului economic, rolul tehnologiei informației în relația dintre administrația publică și mediul de afaceri, conceptul de e-administrație, rolul statului în dezvoltarea mediului de afaceri, statul și protecția juridică a consumatorului, elemente de dreptul urbanismului etc.)
• drept financiar (sisteme de impunere fiscală, modificări fiscale impuse de criza economică, sistemele fiscale și mediul de afaceri etc.)
• drept vamal (regimuri vamale, tariful vamal etc.)
• drept penal și criminologie (infracțiuni economice, metode ce cercetare a infracțiunilor economice, răspunderea penală a persoanei juridice, teorii criminologice despre infracționalitatea în mediul economic etc.)
• dreptul internetului (protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe internet, semnătura electronică, comerțul electronic, drepturile utilizatorilor, actele juridice în formă electronică, soluționarea on-line a litigiilor (SOL) în cadrul Uniunii Europene, criminalitatea informatică etc.)
• dreptul mediului (răspunderea pentru daunele produse mediului prin desfășurarea de activități economice, sisteme de management de mediu etc.)
• drept public comparat

Secțiunea II. Drept privat

Tematică orientativă:
• drept civil (persoana juridică – titular de drepturi și obligații, patrimoniul persoanelor juridice etc.)
• drept comercial (înființarea, organizarea, funcționarea societăților comerciale, persoana fizică autorizată, insolvența, tipuri de activități comerciale reglementate, fondul de comerț etc.)
• dreptul contractelor (contractul – instrument de realizare a afacerilor, tipuri de contracte folosite în activitatea comercială internă și internațională etc.),
• drept bancar (rolul băncilor centrale, reglementarea instituțiilor de credit, operațiuni și contracte bancare, instrumente de plată, tendințe de publicizare a dreptului bancar etc.)
• dreptul asigurărilor (rolul sistemului de asigurări în mediul de afaceri, reglementări ale Uniunii Europene în domeniul asigurărilor, întreprinderile comerciale de asigurări, contractul de asigurare etc.)
• dreptul muncii (tipuri de clauze în contractele individuale de muncă, cadrul legal de realizare a relațiilor dintre angajator și angajat etc.)
• drept profesional (profesiile liberale și mediul de afaceri etc.)
• dreptul transporturilor (contracte de transport comercial, transportul intermodal de mărfuri etc.)
• arbitraj comercial și mediere (clauze compromisorii, organizarea și funcționarea curților de arbitraj, jurisprudența curților de arbitraj, rolul mediatorilor în soluționarea litigiilor etc.)
• dreptul proprietății intelectuale (ocrotirea legală a brevetelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor înregistrate și a secretului industrial etc.)
• drept funciar și imobiliar (rolul reglementărilor în dezvoltarea sectorului imobiliar, circuitul juridic al terenurilor etc.)
• dreptul piețelor de capital (instrumentele de protecție a piețelor reglementate și ale investitorilor, operațiuni bursiere etc.)
• drept privat comparat.

Secțiunea III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional

Tematică orientativă:
• mediul legal al întreprinderii în Uniunea Europeană (reglementarea pieței unice, transpunerea directivelor în dreptul național etc.)
• drept internațional public (influența tratatelor încheiate între state asupra mediului economic, cooperare transfrontalieră etc.)
• arbitraj comercial internațional (curți de arbitraj, jurisprudența etc.)
• dreptul transporturilor internaționale (reguli stabilite prin tratate internaționale și impactul acestora asupra mediului de afaceri)
• drept maritim și fluvial (jurisprudență comentată, proceduri maritime internaționale, drept portuar etc.)
• dreptul internațional al afacerilor (reglementări internaționale și influența lor aspra mediului economic internațional)

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Conferinţa se va desfăşura în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

TAXA DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ

Taxa de participare pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără înscrierea unei lucrări științifice

Participant Taxa de participare Drepturi conferite de plata taxei de participare
Auditor 300 lei – dreptul de a primi certificatul de participare

– dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei şi 1 stick cu ISBN conținând lucrările înscrise la conferinţă,
– dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program,
– dreptul de a participa la cocktail

Auditor provenind din cadrul unei universități/instituții/firme partenere (incluse în cadrul rubricii „Parteneri” pe site) 250 lei
Auditor – membru al Societății de Științe Juridice și Administrative 200 lei

*Taxa de participare se va achita până pe 20 noiembrie 2016, după primirea emailului de acceptare a participării la Conferință.

Taxa de participare pentru cei care doresc să înscrie o lucrare științifică la Conferință

Participant Taxa de participare Drepturi conferite de plata taxei de participare
Autor/Coautor 550 lei – dreptul de a primi certificatul de participare

– dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei şi 1 stick cu ISBN conținând lucrările înscrise la conferinţă,
– dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program,
– dreptul de a participa la masa de prânz și cocktail,

– dreptul de a i se publica lucrarea prezentată într-una din publicațiile Conferinței, în funcție de selecția realizată de organizatorii Conferinței și de editorii publicațiilor.

Autor/Coautor – student, masterand, doctorand 400 lei
Autor/Coautor provenind din cadrul unei universități/instituții/firme partenere (incluse în cadrul rubricii „Parteneri” pe site) 450 lei
Autor/Coautor (student, masterand, doctorand) provenind din cadrul unei universități/ instituții/firme partenere (incluse în cadrul rubricii „Parteneri” pe site) 350 lei
Autor/Coautor – membru al Societății de Științe Juridice și Administrative 400 lei
Autor/Coautor (student, masterand, doctorand) – Membru al Societății de Științe Juridice și Administrative 300 lei

*Taxa de participare se va achita până pe 20 noiembrie 2016, după primirea emailului de confirmare a acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței

**Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 200 lei.

Plata taxei de participare se poate realiza prin virament bancar în contul bancar al Societății de Știinte Juridice și Administrative: RO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank

Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 20 noiembrie 2016 la adresa de email office@businesslawconference.ro . Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință).

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Programul științific orientativ este afișat pe site-ul Conferinţei. Programul definitiv al Conferinței va fi afișat până cel târziu 20 noiembrie 2016 pe site-ul Conferinţei.

SERVICIUL DE TRADUCERI

In vederea înscrierii unei lucrări științifice la Conferință vă oferim posibilitatea de a apela la serviciul de traduceri realizat de Biroul de Traduceri Champollion:

Vă oferim:

  • Traducerea integrală a articolului științific din limba română în limba engleză la standarde academice

sau

  • Revizuirea traducerilor în limba engleză pentru a corespunde standardelor academice

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Lucrările primite vor fi supuse evaluării colegiale în sistem „double-blind peer review„, respectând standardele conferinţelor internaţionale. Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.

PUBLICAȚII

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

  • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers . O parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la Peter Lang International Academic Publishers (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul științelor sociale – lista A1). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul Editurii Peter Lang clic aici .
  • în reviste partenere ale Conferinței: International Journal of Business Governance and Ethics (pentru detalii despre revistă clic aici), Acta Juridica Hungarica (pentru detalii despre revistă clic aici), European Review of Public Law (pentru detalii despre revistă clic aici), Central and Eastern European Legal Studies (pentru detalii despre revistă clic aici), Tribuna Juridică (pentru detalii despre revistă clic aici), DREPTUL (pentru detalii despre revistă clic aici), Revista de Drept Public (pentru detalii despre revistă clic aici) – reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
  • în revista Conferinței Perspectives of Business Law Journal, cu apariție online (pentru detalii despre revistă clic aici) – revistă indexată în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012.

TERMENE LIMITĂ:

  • 10 noiembrie 2016: trimiterea formularului de participare Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. În cazul lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se face în aceleași condiții ca și înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct. Completează aici formularul de participare la Conferință.
  • 15 noiembrie 2016: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro . Descarcă de aici cerințele de redactare pentru lucrările științifice. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii clic aici.
  • 18 noiembrie 2016: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
  • 20 noiembrie 2016: plata taxei de participare (plata se va efectua după confirmarea acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței sau după acceptarea participării la Conferință în cazul celor care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică).