În Monitorul Oficial nr. 429 din 8 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Integritate nr. 7962/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, act care abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 25 martie 2013, cu modificările ulterioare.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras