În Monitorul Oficial nr. 428 din 7 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1423/2016 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2016.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2016

Nr. crt.

MODULE

Durată (zile/ore) (3 zile/6 ore)

Perioade de desfășurare

Grupa 1

Grupa 2

1.

Comunicare și imagine publică

18

6.07-8.07.2016

13.07-15.07.2016

2.

Managementul resurselor umane în administrația publică

18

20.07-22.07.2016

27.07-29.07.2016

3.

Management financiar și bugetar

18

3.08-5.08.2016

10.08-12.08.2016

4.

Administrația publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

18

17.08-19.08.2016

24.08-26.08.2016

5.

Management strategic și politici publice

18

31.08-2.09.2016

7.09-9.09.2016

6.

Management public și abilități manageriale

18

14.09-16.09.2016

21.09-23.09.2016

7.

Management de proiect și fonduri structurale

18

28.09-30.09.2016

5.10-7.10.2016

8.

Administrație publică modernă și eficientă

18

12.10-14.10.2016

19.10-21.10.2016

9.

Total ore program (24 de zile)

144

10.

Evaluarea finală

8.11-10.11.2016

11.

Restanțe

17.11.2016