În Monitorul Oficial nr. 167 din 4 martie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 37/2016 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale logistice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 73/2015.


Nou în Legalis – Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiaţia. Ediția 5. Accesează volumul!


În extras