Vă invităm să citiți titlurile recomandate din ediția cu numărul 146/2015 a InfoLegalis, publicație digitală săptămânală de informații legislative.

InfoLegalis nr. 146/2015

InfoLegalis nr. 146/2015

Acte publicate în Monitorul Oficial al României

 • Regulamentul examenului de capacitate al magistraților stagiari a fost modificat
 • Noi dispoziții privind personalul contractual plătit din fonduri publice
 • Măsuri de protecție socială acordată persoanelor concediate colectiv
 • Excepţie de neconstituţionalitate admisă privind Codul muncii – dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003
 • Modificările Statutului funcţionarilor publici declarate neconstituționale

Procesul legislativ la Camera Deputaților și Senat

 • Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
 • Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase
 • Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 36 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • Propunere legislativă privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003
 • Proiect de Lege pentru completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Propunere legislativă pentru modificarea art. III din Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 • Australia va participa la operațiile UE de gestionare a crizelor
 • Modificări privind regimul de import al produselor ecologice din țări terțe
 • Curtea de Justiție are un nou avocat general
 • Tribunalul UE se înzestrează cu noi norme de procedură

Jurisprudență europeană

 • Hotărârea Curții în cauza C-62/14 – Gauweiler și alții
 • Hotărârile Tribunalului în cauzele T-395/14 și T-396/14 – Best Lock (Europe) Ltd./OAPI – Lego Juris

Variae

 • Ziua Justiției va fi sărbătorită pe 5 iulie

Decrete semnate

 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România;
 • Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Decret pentru promulgarea Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice;
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

Recomandări editoriale

 • Contractul de fideiusiune – frumuseţea şi complexitatea dreptului privat (Autor: Emöd Veress)

Căutări în Legalis® – Jurisprudența ÎCCJ. Situații speciale

Vizitează pagina InfoLegalis pentru a citi ediția curentă