Cele mai noi numere ale revistelor în format integral disponibile în Legalis® – Revista Curierul Judiciar nr. 9/2014 și Revista Curierul fiscal nr. 10/2014 – vă propun spre analiză subiecte de actualitate precum executarea silită, privită la nivel internațional sau bacşişurile, o comparație între regulile teoretice şi practica din România.

actualizare-reviste

Revista Curierul Judiciar nr. 9/2014

În editorialul din acest număr, reputatul autor Ioan Leș vorbește despre Codul mondial al executării silite – o simplă utopie sau o realitate foarte apropiată.

Ideea elaborării unui cod mondial al executării silite în materie civilă a fost evocată, pentru prima dată, la cel de-al XIX-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Executorilor Judecătoreşti, care s-a desfăşurat la Washington, în perioada 26-28 aprilie 2006. Tema Congresului internaţional a fost: „Spre un Cod mondial al executării: probe, măsuri provizorii şi conservatoare. Armonizarea procedurilor de executare într-un spaţiu judiciar fără frontiere”. Ioan Leș

Alte articole din cuprinsul revistei

 • Dreptul AfacerilorAmelia-Raluca BUŞCĂ: Analiza condiţiilor generale pentru modifi carea societăţii în reglementarea Legii nr. 31/1990
 • Drept Privat – Doru TRĂILĂ: Părţile în acţiunea în petiţie de ereditate
 • Drept PublicOliviu PUIE: Invocarea excepţiei de nelegalitate asupra actelor administrative fi scale şi procedura de judecată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă
 • Drept Penal – Cristian-Valentin ŞTEFAN: Observaţii asupra unora dintre noile dispoziţii legale prevăzute în materia individualizării pedepsei
 • Instrumente – Ana-Maria VLĂSCEANU: Categorii de lucrători ce fac obiectul transferului de întreprindere în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Citește revista în Legalis® sau deschide un cont

Revista Curierul fiscal nr. 10/2014

În  articolul semnat de Alin Lazăr (Tax Consultant, Biriș Goran Consulting SRL) sunt analizate posibile scenarii de reglementare fiscală cu privire la bacșișuri.

„Este bine cunoscut faptul că veniturile sub formă de bacşiş nu sunt impozitate, ajungând direct în buzunarul persoanelor ce le primesc, fapt ce constituie un avantaj major faţă de veniturile excesiv fiscalizate înregistrate în baza contractului de muncă. În ceea ce priveşte personalul de servire din cadrul hotelurilor, restaurantelor şi cafenelelor, precum şi din alte stabilimente unde se obişnuieşte plata bacşişurilor, bacşişul reprezintă adesea principalul câştig net, în comparaţie cu sumele comparativ mai mici prevăzute prin contractele de muncă.” Alin Lazăr

Alte noutăți din cuprinsul revistei

 • Impozite indirecte
  • articolul semnat de Vlad Ghinescu (Tax Consultant, Țuca Zbârcea & Asociații Tax) analizează procedura de restituire a diferenței dintre nivelul standard al accizelor pentru motorina utilizată drept combustibil de către operatorii ce transportă marfă sau persoane și nivelul accizelor diferențiat prevăzut în Codul fiscal, specific pentru acești contribuabili din punctul de vedere al H.G. nr. 537/2014.
  • articolul semnat de Horia Matei (Senior Tax Consultant, BDO Tax) analizează tratamentul TVA al tranzacțiilor intragrup în situația în care sucursala unei companii străine aparține unui grup TVA, prin prisma clarificărilor aduse de către CEJ în cauza FCE Bank vs. Agenzia delle Entrate (C-210/04).
  • articolul semnat de Adrian Bența (Consultant fiscal) prezintă soluții pentru situația plății unui avans către un furnizor de bunuri dintr-un alt stat membru și a obligației de emitere a autofacturii de către societatea din România

Citește revista în Legalis® sau deschide un cont