În Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 17/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE și CEDO | Drept Public


În extras:

Art. I

Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Capitolul I „Înregistrarea datoriei publice“ se completează după cum urmează:

a) La punctul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit.“;

b) La punctul 8 se introduc două noi subpuncte, cu următorul cuprins:

„8.2. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate – legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.

8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate – legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.“

2. La capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice“, la punctul 9 se introduc două noi subpuncte, cu următorul cuprins:

„9.2. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 «Mihail Kogălniceanu» – «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de……….», agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Mihail Kogălniceanu» – „Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM – S.A. IFN la data de », cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 «Mihail Kogălniceanu» – «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM – S.A. IFN la data de » se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 «Mihail Kogălniceanu» – «Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM – S.A. IFN la data de ……….

Formularul 5 «Mihail Kogălniceanu» – «Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ……….» se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 «Mihail Kogălniceanu» – «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ……….» se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 10. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.

9.3. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de……….», agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM – S.A. IFN la data de……….», cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM – S.A. IFN la data de……….» se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 «Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM – S.A. IFN la data de ».

Formularul 5 «Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de……….» se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de……….» se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.“