Ordonantei 18/2009 privind organizarea si finanţarea rezidentiatului i se aduc completari prin OUG 6/2012. Articolele noi introduse sunt: Art. 151 , Art. 152 , Art. 153 , Art. 181.

Va prezentam articolele respective, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica si economica Legalis online:


OG 18/2009 ….. Art. 151

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 15, se confirmă specialişti într-o specialitate medicală, medico-dentară sau farmaceutică nou-înfiinţată, cadrele didactice universitare titulare în instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, care la data înfiinţării noii specialităţi sunt încadrate la disciplinele corespondente acesteia sau la disciplinele care includ domeniul de formare al noii specialităţi şi sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, specialişti sau primari într-o altă specialitate.

(2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în specialitatea nou-înfiinţată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătăţii, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).

introdus de
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2012 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului din 27 martie 2012, M. Of. 207/2012 ;


OG 18/2009 … Art. 152

(1) Se confirmă în gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, după caz, în specialitatea nou-înfiinţată, profesorii universitari, conferenţiarii universitari şi lectorii/şefii de lucrări titulari la data înfiinţării noii specialităţi în instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman şi care au dobândit titlul de specialist în noua specialitate înfiinţată în condiţiile prevăzute la art. 151.

(2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înfiinţată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătăţii, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).

introdus de
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2012 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului din 27 martie 2012, M. Of. 207/2012 ;


OG 18/2009 …. Art. 153

Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile art. 151 şi 152 la înfiinţarea unei noi specialităţi medicale, medico-dentare sau farmaceutice obţin titlul de specialist într-o altă specialitate nou-înfiinţată numai potrivit prevederilor art. 19 şi se pot prezenta la examenul pentru obţinerea gradului de primar în această specialitate, după îndeplinirea condiţiei de vechime ca specialist prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

introdus de
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2012 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului din 27 martie 2012, M. Of. 207/2012 ;


OG 18/2009…. Art. 181

Prin excepţie de la prevederile art. 16 şi 18, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidenţiat în primul semestru al anului următor.

introdus de
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2012 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului din 27 martie 2012, M. Of. 207/2012 ;

Nota: Conform art. III al OUG 6/2012, dispoziţiile art. 181 sunt aplicabile şi pentru locurile rămase vacante în urma desfăşurării concursului de rezidenţiat din noiembrie 2011.