OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
a fost modificata la Art. 11, Art. 12 si Art 121 de catre OUG 34/2011.

Va prezentam formele actualizate/consolidate ale articolelor care au suferit modificari in OG 36/2007 asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca Juridica online Legalis 2.0:

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie

OG 36/2007 …. Art. 11

La delimitarea unităţilor de recenzare pentru întregul teritoriu al ţării, precum şi pentru organizarea şi efectuarea operaţiilor de colectare a informaţiilor sunt prelucrate, în condiţiile legii, date şi informaţii, inclusiv date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, materiale cartografice şi informaţii din statistica curentă, precum şi din recensămintele anterioare.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 30 martie 2011, M. Of. 240/2011 ;

“OG 36/2007…..Art. 12
În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării persoanelor şi a calităţii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum şi etnia, religia şi limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 30 martie 2011, M. Of. 240/2011 ;

OG 36/2007….. Art. 121
Instituţiile implicate în efectuarea recensământului colaborează în vederea punerii la dispoziţie, în condiţiile legii, a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 11 şi 12, cu excepţia celor referitoare la etnie, religie şi limba maternă, care se prelucrează cu consimţământul expres al persoanelor intervievate sau al reprezentanţilor legali ai acestora.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 30 martie 2011, M. Of. 240/2011 ;

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie