In Monitorul Oficial 76/2011 au fost publicate (HG 50/2011) noile norme metodologice de aplicare a legii 416/2011 privind venitul minim garantat.

Anexa face parte integranta din HG 50/2011 si poate fi accesate prin crearea unui cont gratuit de 14 zile in aplicatia Legalis 2.0

HOTĂRÂRE Nr. 50/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
M.Of. nr. 76 din 28.1.2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 august 2006.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Gheorghe Emacu,

secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat