Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a primit spre procesare un numar de 115 cereri de rambursare, cu o valoare a finantarii nerambursabile de 11,8 milioane de lei. Dintre acestea, 108 au venit din partea IMM-urilor (pentru proiecte finalizate), iar 7 din partea beneficiarilor publici (proiecte in curs de implementare).
Pana in acest moment, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a procesat si aprobat 75 de cereri de rambursare cu o valoare a finantarii nerambursabile solicitate de 7 milioane de lei.
Valoarea platilor efectuate pentru cererile de rambursare este de un milion de lei.
Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati, MCSI a aprobat cereri de prefinatare in suma de 9,5 milioane de lei, bani ce vor fi folositi pentru acoperirea nevoilor de finatare a proiectelor.
Pentru trimestrul al doilea din 2010, MCSI estimeaza ca va primi cereri de rambursare cu o valoare a finantarii nerambursabile solicitate de aproximativ 25 milioane de lei.
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) este institutia care are rolul de a realiza politica Guvernului in sectoarele comunicatiilor electronice si audiovizuale, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si in domeniul serviciilor societatii informationale si ale societatii bazate pe cunoastere din Romania.

Sursa: http://www.mcsi.ro