Legea nr. 368/2009 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”

Prin prezenta lege se aprobă O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, cu unele modificări şi completări precum:

– precizarea definiţiei termenului de „locuinţă” în sensul programului „Prima casă” sau precizarea că asupra imobilelor achiziţionate în cadrul programului „Prima casă” se instituie în favoarea Statului român, un drept de ipotecă legală de rangul I pe toată durata contractului, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata creditului.

De asemenea, pentru susţinerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se suplimentează în anul 2010 cu suma de 223.000.000 lei împărţită în patru tranşe trimestriale.

Totodată, în cuprinsul Legii nr. 346/2004, denumirea „Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Legea nr. 368/2009 a fost promulgată pe data de 25 noiembrie 2009 şi a fost publicată în MO 816/2009.