Conţinutul legalis

Legislaţia consolidată și actualizată a României și legislaţie europeană

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral în legalisîn formă consolidată și actualizată la zi – în secţiuni clar definite – Legislaţie actualizată – La Zi și Monitorul Oficial (cuprinzând documentele publicate în Partea I, Partea I bis și partea a VI-a).

Legislaţia naţională este completată de tratate, acorduri internaţionale, directive, regulamente și recomandări, precum și alte reglementări publicate în Jurnalul Oficial seria C.

Jurisprudenţa instanţelor naţionale și europene

Cu ajutorul jurisprudenţei Curţilor de Apel și Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, veţi avea o imagine completă asupra cazurilor concrete pe care le aveţi de rezolvat în activitatea dumneavoastră. În plus, jurisprudenţa include și decizii importante ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene și ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului, cu comentarii de specialitate.

Doctrină completă

Numai în legalis puteţi accesa în format electronic cele mai recente ediţii din doctrina juridică, grupate în module tematice: civil, afaceri, penal, public, UE și CEDO. În fiecare dintre module veţi regăsi comentariile esenţiale, inclusiv cele ale Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului penal și Codului de procedură penală.

Comentariile poartă semnătura unor autori de renume dintre care îi amintim pe Prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, Prof. Ioan Leș, Prof. Gheorghe Piperea, Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Jud.  Mihail Udroiu, prof. Ioan Muraru și Prof. Corneliu Bîrsan.

În colecţia de peste 70 de titluri selectate ale Editurii C.H. Beck veţi regăsi totodată cursuri universitare și monografii utile într-o abordare largă a subiectelor, dar și sute de modele de contracte și cereri.

Reviste dedicate profesioniștilor – disponibile integral online

Revistele Curierul Judiciar și Curierul Fiscal sunt acum la dispoziţia dumneavoastră oriunde v-aţi afla. Doar în legalis puteţi citi accesa ediţiile curente și arhivele electronice ale celor două reviste (2009 – prezent).

Bibliografia legalis

Conceput ca un instrument de lucru adiacent în documentarea juridică, bibliografia oferă referinţe doctrinare din domenii precum: drept civil, drept fiscal, drept penal, insolvenţă și executare silită, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, drepturile omului, drept internaţional, drept european.

legalis debut

Secţiunea de conţinut gratuitlegalis în care sunt incluse Monitorul Oficial al României, Partea I (inclusiv ediţii Monitorul Oficial bis) și Partea a VI-a, colecţie de legi consolidate – acte consolidate, inclusiv ordine ANAF și MFP prin care sunt puse în aplicare noile coduri în materie fiscală și de procedură fiscală și noutăţile juridice (știri, breviar legislativ, Monitorul Oficial adnotat, recomandări editoriale și editoriale)