În Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

ANEXA Nr. 1