În Monitorul Oficial nr. 170 din 22 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului nr. 8/174/2018 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018.

CAPITOLUL I

Zone și perioade de prohibiție

Art. 1.

(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 7 aprilie-22 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște șl alte viețuitoare acvatice în zona Gârla Turcească-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Ucraina, pe o durată de 45 de zile, în perioada 22 aprilie-5 iunie inclusiv.

Art. 2.

În Complexul Razim-Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv.

Art. 3.

Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.

Art. 4.

Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:

– 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;

– râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);

– râul Mureș în zona localității Reghin, 1600 m de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, până la 500 m aval de „pragul” din localitatea Reghin având coordonatele 46°47’18.31”N, 24°43’22.90”E (mal drept amonte) și 46°47’05.72”N, 24°43’02.78” (mal drept aval);

– râul Mureș prag beton Brâncovenești, 2000 m amonte până la balastiera „Haneș” având coordonatele 46°52’37.94”N, 24°46’36.81”E (mal drept amonte) si 46°51’40.72”N, 24°46’08.08”E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Vălenii de Mureș, de la puntea de peste râu în amonte 300 m, având coordonatele 46°53’13.60”N, 24°47’33.23”E (mal drept amonte) si 46°53’07.61”N, 24°47’19.59”E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Cristești, în spatele combinatului chimic Azomureș – 1400 m de la țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30’56.64”N, 24°29’44.01”E (mal drept amonte) și 46°30’35.90”N, 24°28’53.49”E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Gheja – 1000 m la podul de cale ferată (500 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46.27’40.16”N, 24.03’40.43”E (mal drept amonte) și 46°26’07.59”N, 24°03’34.54”E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Morești – 1300 m de la podul rutier, în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29’17.05”N, 24°26’24.52”E (mal drept amonte) și 46°28’56.27”N, 24°25’38.03”E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Chinari la țeava de gaz – 500 m (250 m aval și 250 m amonte fată de curba „la terenul de fotbal”), având coordonatele 46°36’11.51”N, 24°35’29.37”E (mal drept amonte) și 46°36’01.31 ”N, 24°35’20.75”E (mal drept aval);

– râul Crisul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5’17.16”N, 21°47’2.01”E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5’15.30”N, 21°46’4.65”E;

– râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicolă Cheresig) 47°1’50.75”N, 21°41’36.36”E în aval 150 m de la podu Cheresig 47°1’46.46”N, 21°41’23.07”E;

– râul Crisul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4’53.38”N, 21°50’16.25”E și amonte 47°4’47.13”N, 21°50’49.84”E de priza de apă stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;

– râul Crișul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3’17.80”N, 21°56’36.13”E până la pod Dacia 47°3’19.80”N, 21°56’24.38”E;

– râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41’7.97”N, 22°7’36.95”E spre amonte până la podul Urvis de Beiuș 46°40’49.56”N, 22°9’1,37”E;

– râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluentă amonte canal moară Ginta 46°45’3.41”N, 22°5’0.28”E în aval până la polder Ginta 46°45’36.53”N, 22°3’37.23E;

– râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele – lat. 45.743333, long. 24.389500 – până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.

În aceste zone se interzice pescuitul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1.

Art. 5.

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vil următoarele:

a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca – Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâscă din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, tot timpul anului, cu excepția zonei cuprinse între km 16 și km 20;

f) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;

g) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;

h) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele – lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;

i) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele – lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;

j) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;

k) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;

l) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:

– localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval și 250 m amonte fată de curbă) având coordonatele 46°44’18.46”N, 24°42’26.13”E (mal drept amonte) și 46°44’3.13”N, 24°42’15.09.”E (mal drept aval);

– localitatea Glodeni, la țeava de gaz – 400 m (200 m aval și 200 m amonte de teavă), având coordonatele 46°39’27.55”N, 24°37’35.61”E (mâl drept amonte) și 46°39’20.50”N, 24°37’20.62”E (mal drept aval);

– localitatea Chinari la țeava de gaz – 600 m (400 m aval și 200 m amonte fată de țeavă), având coordonatele 46°36’01.64”N, 24°35’18.12”E (mal drept amonte) și 46°35’44.11”N, 24°35’08.82”E (mal drept aval);

– localitatea Sălard și localitatea Andreasa – 5 km între pod Sălard și pod Andreasa având coordonatele 46°57’07.20”N, 25°04’09.84”E (mal drept amonte) și 46°57’46.15”N, 25°01’50.44”E (mal drept aval);

– localitatea Gălăoaia – podul Bozia – 600 m (300 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46°58’17.93”N, 24°55’14.39”E (mal drept amonte) și 46°58’14.04”N, 24°55’45.74”E (mal drept aval);

– localitatea Târgu Mureș amonte priză I, inclusiv „Brațul Mort” și pârâul Cotuș (de la gura de vărsare amonte până la prima curbă – 680 m) – 500 m (amonte baraj până la bacul de pe „Insula partidului”) având coordonatele 46.33’55,43”N, 24.34’10.90”E (mal drept amonte) și 46°33’39.57”N, 24°34’02.52”E (mal drept aval);

– localitatea Târgu Mureș baraj priză I – 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele 46.33’38.26”N, 24.34’02.87”E (mal drept amonte) și 46°33’32.15”N, 24°33’40.98”E (mal drept aval);

– localitatea Târgu Mureș baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având coordonatele 46.32’40.95”N, 24.31’53.15”E (mal drept amonte) și 46°32’27.18”N, 24°31’32.20”E (mal drept aval);

– localitatea Morești „Sub pădure” – 1600 m amonte pod Morești până la prag cascadă având coordonatele 46.29’52.95”N, 24.27’23.60”E (mal drept amonte) și 46°29’13.80”N, 24°26’23.58”E (mal drept aval);

– localitatea Cuci – 500 m în aval de barajul termocentralei având coordonatele 46°28’12.85”N, 24°10’46.29”E (mal drept amonte) și 46°28’17.19”N, 24°10’47.75”E (mal drept aval);

– localitatea Chețani -1600 m (curbă amonte Chețani câte 800 m amonte și aval fată de curbă) având coordonatele 46°26’59.11”N, 24.02’27.76”E (mal drept amonte) și 46°27’34.72”N, 24°01’53.54”E (mal drept aval);

m) pârâul Rastolnița de la gura tunelului baraj aval până la gura de vărsare având coordonatele 47°00’54.67”N, 25°01’32.04”E (mal drept amonte) și 46°58’09.67”N, 24°59’19.45”E (mal drept aval);

n) pârâul Voiniceni în zona localității Sântana – 570 m de la gura de vărsare în râul Mureș amonte până la țeava de gaz, având coordonatele 46°34’27.09”N, 24°33’45.44”E (mal drept amonte) și 46°34’26.11”N, 24°34’11,92”E (mal drept aval);

o) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 550 m amonte pod rutier până la gura de vărsare a pârâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25’53.32”N, 24°50’57.17”E (mal drept amonte) și 46°25’52.13”N, 24°50’29.98”E (mal drept aval);

p) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 200 m aval pod de cale ferată având coordonatele 46°25’59.84”N, 24°51’19.34”E (mal drept amonte) și 46°25’58.69”N, 24°51’12.05”E (mal drept aval);

q) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;

r) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

s) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

ș) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;

t) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;

ț) râul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

u) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;

v) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

w) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

x) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

y) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;

z) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;

aa) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;

bb) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;

cc) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;

dd) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;

ее) râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pârâul Crivadia până la confluența cu râul Bărbat, tot timpul anului;

ff) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;

gg) râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;

hh) râul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m în aval și 500 m în amonte de stâlpul de frontieră nr. 258, tot timpul anului;

ii) râul Someș, localitatea Tămaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona „La horincie”), tot timpul anului;

jj) râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;

kk) râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;

ll) râul Șieu, 100 m amonte și 100 m aval și amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;

mm) râul Mureș, municipiul Arad, în zona balastierelor „La Vulpe” și „Del Bono”, tot timpul anului;

nn) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;

oo) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;

pp) râul Timiș, 300 m aval de podul rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;

qq) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dalghiu, tot timpul anului;

rr) pârâul Dalghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;

ss) râul Crișul Negru, localitatea Ginta de la punte aval „prag Ginta” 46°45’5.21 ”N, 22°4’38.95”E, în aval până la polder Ginta 46°45’36.53’N, 22°3’37.23”E, tot timpul anului;

șș) râul Crișul Negru, localitatea Râpa, 825 m amonte priză captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E în aval până la 500 m priză de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24.92”E, tot timpul anului;

tt) râul Crișul Negru de la balastiera Batăr 46°71’38.67”N, 21°82’56.07”E, în aval până la canton ANIF Batăr 46°70’59.40”N, 21°82’07.11”E, tot timpul anului;

țț) râul Crișul Negru, localitatea Tăut, 825 m amonte priză captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E în aval până la 500 m aval priză de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24,92”E;

uu) râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, golful Sântion, amonte 47°4’48.26”N 21°49’10.85”E, aval 47°4’44.46”N, 21°48’54.12”E;

vv) râul Crișul Repede, municipiul Oradea, de la podul Intelectualilor 47°3’18.71”N, 21°56’6.11”E până la podul de la Centrul de calcul 47°3’39,30”N, 21°55’32.90”E;

ww) pe brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);

xx) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5- 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);

yy) pe brațul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetești), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);

zz) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, tot timpul anului;

aaa) zona bazinului Dunărica (braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) până la Vama nouă (X=579526,105, Y=268507,768);

bbb) zona Rezervației Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:

Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:

257164; 788456

și, respectiv,

256493; 788501

257052; 787992

256509; 788802

259130; 788415

256202; 788814

259167; 788447

256190; 788515