În Monitorul Oficial nr. 132 din 12 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România.

Art. 1.

Se aprobă Metodologia de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului valorii producţiei brute de gaze naturale şi a contravalorii redevenţei petroliere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează suspendarea dispusă prin art. 3 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 21/2008 privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2008.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

ANEXĂ

METODOLOGIE

de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

Prețul de referință pentru gaze naturale extrase în România, la punctele de măsurare a producției de gaze se stabilește lunar și se face conform următoarei formule de calcul:

în care:

reprezintă prețul mediul al tranzacțiilor efectuate în luna anterioară perioadei pentru care se

calculează prețul de referință, la hub-ul respectiv, ȘI este exprimat în €/MWh; în care:

– IBi,l,a este indicele bursier mediu la tranzacționarea gazului natural afișat pe site-ul hub-ului ales de ANRM , PEGAS CEGH Day Ahead Market Single Day Select, VWAP/CEGHIX Central European Gas Hub AG (CEGH), pentru luna anterioară perioadei pentru care se calculează prețul de referință; în €/MWh;

– m – numărul de zile de tranzacționare din lună, pentru luna anterioară perioadei pentru care se calculează prețul de referință;

– vMWhi,l,a reprezintă volumul de gaz tranzacționat exprimat

energetic la hub-ul de gaze naturale ales ca referință, Central European Gas Hub AG (CEGH); în MWh,

– unde RSl,a este rata medie de schimb valutar pentru lei în raport cu euro, comunicată de Banca Națională a României, pentru luna anterioară perioadei pentru care se calculează prețul de referință; în lei/ €,

– PCSm, a-1 reprezintă puterea calorifică superioară medie anuală a gazelor naturale în România, în anul anterior celui în care se fac evaluările; în kWh/Smc;

– PRl + 1a – prețul de referință lunar al gazelor naturale în luna pentru care se fac evaluările se exprimă în lei/1000 Smc.