Ediții noi, ale unor lucrări apărute în 2017 la Editura C.H. Beck, pot fi acum studiate integral în Biblioteca juridică online legalis

Din luna noiembrie 2017, abonaţii legalis pot studia conținutul exclusiv online al celor trei titluri actualizate în modulele de Doctrină Drept penal, respectiv Doctrină Drept public.

Ediții 2017 în legalis Doctrină Drept public

Drept constituțional și instituții politice. Ediția 15. Volumul IIEdiția cu numărul 15 a volumului II al lucării „Drept constituţional și instituţii politice”, semnat de prof. univ. Ioan Muraru și prof. univ. Elena Simina Tănăsescu, oferă cititorilor, într-o manieră accesibilă și riguroasă, informaţii detaliate despre concepte precum puterea de stat, teoria separaţiei puterilor în stat, partide politice, sistemul electoral și parlament.

Totodată, lucrarea, surprinde principalele coordonate ale dezbaterilor contemporane de idei în jurul acestor noţiuni.

În modulul legalis Doctrină Drept public este de asemenea disponibil volumul I, ediția 15, al aceleiași lucrări.

Cel de-al doilea volum actualizat introdus în această lună în modulul Doctrină Drept public este „Drept administrativ. Volumul II. Ediţia 4”, autor prof. univ. Dana Apostol Tofan, profesor asociat la Colegiul juridic franco-român de studii europene.

Drept administrativ. Volumul II. Ediția 4Ediţia a patra a cursului de Drept administrativ. Volumul II menţine cum era și firesc structura anterioară a celei de-a treia ediţii, adăugând elemente de noutate cu privire la aspectele doctrinare și trimiterile jurisprudenţiale. Legislaţia la care autoarea face referire în lucrare este adusă la zi, fiind cunoscută dinamica ce caracterizează sistemul de drept românesc, în ansamblul său.

Reperele bibliografice sunt la rândul lor îmbogăţite cu cele mai recente studii și articole în materia analizată din periodicele Dreptul, Curierul Judiciar sau Revista de drept public, precum și cu cele mai recente ediţii ale unor manuale sau monografii consacrate Dreptului administrativ sau unor instituţii fundamentale ale acestuia.

Ediție actualizată în modulul Doctrină Drept penal

Drept penal. Partea specială INoul modul Doctrină Drept penal a fost, la rândul său actualizat, prin introducerea ediției a 2-a a lucrării Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei și infracţiuni contra patrimoniului, avându-l ca autor pe prof. univ. Valerian Cioclei.

„Ca o replică în oglindă la ediţia precedentă, noua lucrare analizează dispoziţiile noului Cod, făcând trimitere la vechea reglementare. Au fost preluate elementele de continuitate, atât cele de ordin teoretic, explicativ, cât şi cele de ordin aplicativ, jurisprudenţial. Au fost explicate modificările apărute în cazul unor infracţiuni, au fost analizate dispoziţiile „importate” din alte titluri ale vechii reglementări sau din legile speciale şi, fireşte, au fost creionate elementele de analiză, cu privire la noile incriminări”.

Prof.univ. Valerian Cioclei

Actualizare lunară a revistelor Curierul Judiciar și Curierul fiscal

Printre noutățile lunii noiembrie în legalis se înscriu și cele mai recente două numere ale revistelor Curierul Judiciar și Curierul fiscal.

Curierul Judiciar nr. 9/2017 se remarcă prin conținutul dedicat exclusiv plagiatului. Acest număr al revistei este coordonat de Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara Profesor invitat la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Institut de recherches juridiques de la Sorbonne (IRJS) – Département de recherche en droit de l’immatériel de la Sorbonne (DreDIS).

Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad

Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad

[…] Premisa acestui număr special al Curierului Judiciar este că autorii de drept arată, în primul rând, care sunt consecinţele juridice ale unui plagiat şi care sunt aspectele procedurale ale unei acuzaţii de plagiat, cu o analiză critică a practicii judiciare din România şi din alte ţări. Definirea pe plan juridic a plagiatului nu poate fi făcută doar de către jurişti, existând riscul ca aceştia să analizeze superficial domenii complexe de cercetare ştiinţifică, ceea ce relevă importanţa deschiderii dreptului către acestea. Răspunderea pentru plagiat este analizată pentru prima dată din perspectiva dreptului administrativ de către redutabilul administrativist şi procedurist Mircea Ursuţa care scoate astfel în evidenţă că plagiatul are o reglementare de drept public, trebuind să fie analizat ca atare. Răspunderea civilă pentru plagiat este decelată de către cunoscutul avocat Gabriel Turcu specializat în practica şi litigiile de proprietate intelectuală, iar răspunderea penală este prezentată de respectatul teoretician şi practician Lucian Poenaru care aprofundează această chestiune încă din perioada studiilor doctorale. Sonia Florea, o analistă minuţioasă a plagiatului, se apleacă asupra practicii judiciare scoţând în evidenţă ezitările inacceptabile ale Secţiei civile a Instanţei Supreme, prin aplicarea simultană a legislaţiei antiplagiat şi a legislaţiei privind drepturile de autor, faţă de claritatea practicii Secţiei de contencios administrativ care se ghidează după legislaţia de drept public anti-plagiat, iar expertul ORDA George Vasile deschide o discuţie despre probaţiunea aferentă procedurilor judiciare în care se invocă plagiatul. Dorin Isoc şi Vasile Docea, distinşi membri ai comunităţii academice din România, interesaţi de problematica plagiatului, fac o incursiune în componenta nejuridică a acestuia, care ajută substanţial la interpretarea legislaţiei din acest domeniu. Experienţa academică a distinsului profesor Vlad Constantinesco şi expertiza acestuia în cercetarea acuzaţiilor de plagiat împărtăşită cunoscutei jurnaliste Emilia Şercan desăvârşeşte acest proiect […].

Numărul 10 al revistei Curierul fiscal prezintă noutăți din sfera TVA la nivel național, dar și aspecte importante în practica fiscală și contabilă, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

Recomandăm, în această ediţie, articolul semnat de Alexandru Cristea (Partener al Țuca Zbârcea & Asociații Tax) și Izabela Stoicescu(Tax Senior Consultant al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax), în care sunt prezentate noile prevederi și procedura reglementate prin Ordinul ANAF (nr. 2856/2017) privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal (în scopul înregistrării de TVA prin opțiune, în scopul reînregistrării după ce codul de TVA a fost anulat sau în scopul evaluării periodice a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA).