În Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.379/2017 pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004.