În Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie a.c. a fost publicată Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Articol unic.