În Monitorul Oficial nr. 343 din 5 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 569/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras

La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.157/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 decembrie 2015, se abrogă.

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistență**)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

01.01.2008

01.01.2009

SR EN 1:2001/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerințe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat și beton precomprimat

01.10.2006

01.10.2007

SR EN 40-4:2006/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerințe pentru stâlpi de oțel

01.02.2003

01.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerințe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

01.02.2003

01.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerințe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

01.10.2003

01.10.2004

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control și semnalizare

01.01.2008

01.08.2008

SR EN 54-2+AC:2000/ A1:2007

01.01.2008

01.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

01.04.2003

01.06.2009

SR EN 54-3:2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3:2002/A2:2006

01.03.2007

01.06.2009

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

01.06.2005

01.06.2005

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

01.10.2003

01.08.2009

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

01.06.2007

01.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-5:2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

01.04.2003

01.08.2009

SR EN 54-7:2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7:2002/A2:2007

01.05.2007

01.08.2009

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-10:2002/A1:2006

01.09.2006

01.09.2008

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-11:2002/A1:2006

01.09.2006

01.09.2008

13.

SR EN 54-12:2015***)

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

SR EN 54-12:2003

08.04.2016

08.04.2017

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control și semnalizare vocală a alarmei

01.01.2009

01.04.2011

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-17:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieșire

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-18:2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirație

01.04.2007

01.07.2009

SR EN 54-20:2006/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu și a semnalului de deranjament

01.03.2007

01.06.2009

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu — Dispozitive de alarmare optică

01.12.2010

31.12.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

01.01.2009

01.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicație radio

01.01.2009

01.04.2011

SR EN 54-25:2008/AC:2012

01.07.2012

01.07.2012

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieșiri de urgență acționate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerințe și metode de încercare

SR EN 179:2004

01.01.2009

01.01.2010

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN197-1:2002

01.07.2012

01.07.2013

SR EN197-4:2004

24.

SR EN 295-1:2013

Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 1: Cerințe pentru tuburi, accesorii și îmbinări

01.11.2013

01.11.2014

25.

SR EN 295-4:2013

Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 4: Cerințe pentru piese de adaptare, piese de legătură și îmbinări flexibile

01.11.2013

01.11.2014

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 5: Cerințe pentru tuburi perforate și accesorii

01.11.2013

01.11.2014

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 6: Cerințe pentru componentele căminelor de vizitare și de inspecție

01.11.2013

01.11.2014

28.

SR EN 295-7:2013

Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 7: Cerințe pentru tuburile și îmbinările lor destinate execuției prin împingere

01.11.2013

01.11.2014

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă și robinete cu cep cu fund plat cu acționare manuală utilizate la instalațiile de gaz din construcții

01.09.2011

01.09.2012

SR EN 331:2002/A1:2011

01.09.2011

01.09.2012

30.

SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate

SR EN413-1:2004

01.02.2012

01.02.2013

31.

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

01.12.2009

01.12.2010

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de rășini termorigide (denumite uzual stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte și compozite HPL pentru finisarea pereților și tavanelor interioare și exterioare

01.11.2005

01.11.2006

33.

SR EN 442-1:2015

Radiatoare și convectoare. Partea 1: Specificații și condiții tehnice

SR EN442-1:2000

13.11.2015

13.11.2016

SR EN 442- 1:2000/A1:2004

34.

SR EN 450-1:2012

Cenușă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitate

SR EN 450-1 + A1:2008

01.05.2013

01.05.2014

35.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcții. Partea 1: Definiții, caracteristici și criterii de conformitate

SR EN459-1:2003

01.06.2011

01.06.2012

36.

SR EN 490:2012

Țigle și accesorii de beton pentru învelitori de acoperiș și placări de pereți. Specificații de produse

SR EN 490:2005

01.08.2012

01.08.2012

37.

SR EN 492:2012

Plăci și accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiș. Specificație de produs și metode de încercare

SR EN 492:2005

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 492:2005/ A1:2006

SR EN 492:2005/ A2:2007

38.

SR EN 494:2012 + A1:2015***)

Plăci profilate și accesorii de fibrociment pentru acoperiș. Specificații de produs și metode de încercare

SR EN 494:2012

08.04.2016

08.04.2017

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiș. Instalații pentru acces pe acoperiș. Pasarele, podine și trepte

01.11.2006

01.11.2007

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiș. Cârlige de siguranță

01.12.2006

01.12.2007

41.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

01.12.2010

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oțel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiții, control de calitate

01.06.2004

01.06.2005

43.

SR EN 534 + A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificații de produse și metode de încercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

01.01.2011

44.

SR EN 544:2011

Șindrile bituminoase cu armături minerale și/sau sintetice. Specificație de produs și metode de încercare

SR EN 544:2006

01.04.2012

01.04.2012

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcții. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri și rețele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare și cămine de inspecție

01.10.2002

01.10.2003

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri și accesorii din fontă ductilă și îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiții și metode de încercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

01.04.2011

48.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât locuințele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere

01.08.2010

01.08.2011

49.

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigide

SR EN671-1:2002

01.03.2013

01.07.2013

SR EN671-1:2002/ AC:2003

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate

SR EN671-2:2002

01.03.2013

01.07.2013

SR EN671-2:2002/ A1:2004

51.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2009

SR EN 681-1:2002/A1:2002

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1:2002/A2:2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1:2002/A3:2006

01.01.2008

01.01.2009

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2:2002/A2:2006

01.01.2010

01.01.2010

53.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-3:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-3:2002/A2:2006

01.07.2012

01.07.2012

54.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 4: Garnituri de etanșare de poliuretan turnat

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-4:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-4:2002/A2:2006

01.07.2012

01.07.2012

55.

EN 682:2002

Garnituri de etanșare de cauciuc. Condiții tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanșare utilizate la etanșarea conductelor de canalizare și a racordurilor prin care se transportă gaze și hidrocarburi fluide

01.10.2002

01.12.2003

EN 682:2002/A1:2006

01.07.2012

01.07.2012

56.

SR EN 771-1:2011

Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2003

01.02.2012

01.02.2013

57.

SR EN 771-2:2011

Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico- calcar

SR EN 771-2

[2003]:2003

01.02.2012

01.02.2013

58.

SR EN 771-3:2011

Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele și ușoare)

SR EN 771-3:2004

01.02.2012

01.02.2013

59.

SR EN 771-4:2011

Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2004

01.02.2012

01.02.2013

60.

SR EN 771-5:2011

Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2004

01.02.2012

01.02.2013

61.

SR EN 771- 6:2011+A1:2015***)

Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SR EN 771-6:2011

08.04.2016

08.04.2017

62.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D — Securitate

01.11.2009

01.11.2010

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E — Securitate

01.11.2009

01.11.2010

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F — Securitate

01.11.2009

01.11.2010

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H — Securitate

01.11.2009

01.11.2010

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau al produselor de ardere

01.08.2010

01.08.2011

67.

SR EN 845-1:2013

Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport și console

SR EN 845- 1+A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

68.

SR EN 845-2:2013

Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845-2:2004

08.08.2014

08.08.2015

69.

SR EN 845-3:2013

Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oțel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845- 3+A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

70.

SR EN 858-1:2002

eparatoare de lichide ușoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 858-1:2002/A1:2005

01.09.2005

01.09.2006

71.

SR EN 877:2004

Tuburi și racorduri de fontă, elemente de legătură și accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiții, metode de încercare și asigurare a calității

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

72.

SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

01.09.2013

73.

SR EN 934-3+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare

SR EN 934-3:2010

01.03.2013

01.09.2013

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

01.03.2011

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare

01.01.2009

01.01.2010

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri și accesorii de fontă ductilă și îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerințe și metode de încercare

01.01.2010

01.01.2011

77.

SR EN 997:2012

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.12.2012

01.06.2013

SR EN 997/AC:2012

01.03.2013

01.03.2013

78.

SR EN 998-1:2011

Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire

SR EN 998-1:2004

01.06.2011

01.06.2012

79.

SR EN 998-2:2011

Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

01.06.2011

01.06.2012

80.

SR EN 1013+A1:2015

Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe generale și metode de încercare

SR EN 1013:2013

10.07.2015

10.07.2015

81.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă și convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere

01.08.2010

01.08.2011

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcții — Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcții. Cărămizi de sticlă și dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

84.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă și gaz utilizate la instalații sanitare și de încălzire

SR EN 1057:2006

01.12.2010

01.12.2010

85.

SR EN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de oțel și structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerințe pentru evaluarea conformității elementelor structurale

SR EN 1090-1:2009

01.09.2012

01.07.2014

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcții. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

87.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

88.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1124- 1:2002/A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieșire antipanică acționate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerințe și metode de încercare

SR EN 1125:2001

01.01.2009

01.01.2010

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uși. Cerințe și metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1154:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1154:2001/ A1:2003/AC:2006

01.01.2010

01.01.2010

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acționate electric pentru uși batante. Cerințe și metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1155:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1155:2001/ A1:2003/AC:2006

01.01.2010

01.01.2010

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerințe și metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1158:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

93.

SR EN 1168+ A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fâșii cu goluri

SR EN 1168+ A2:2009

01.07.2012

01.07.2013

94.

SR EN 1279-5 + A2:2010

Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformității

SR EN 1279-5+ A1:2009

01.02.2011

01.02.2012

95.

SR EN 1304:2005

Țigle și accesorii de argilă arsă. Definiții și specificații de produs

01.02.2006

01.02.2007

96.

SR EN 1317- 5:+A2:2012

Dispozitive de protecție la drumuri. Partea 5: Cerințe referitoare la produse și evaluarea conformității pentru dispozitivele de retenție a autovehiculelor

SR EN 1317- 5+ A1:2008

01.01.2013

01.01.2013

SR EN 1317- 5+A2/AC:2013

01.03.2013

01.03.2013

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea locuințelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

01.10.2010

01.10.2011

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

01.01.2006

01.01.2007

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 1337- 4:2004/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

01.01.2006

01.01.2007

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

01.02.2005

01.02.2006

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice și cilindrice din PTFE

SR EN 1337- 7:2003

01.12.2004

01.06.2005

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate și aparate de reazem blocate

01.01.2009

01.01.2010

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiții și metode de încercări

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1338:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiții și metode de încercări

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1339:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 1340:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare

SR EN 1341:2002

01.09.2013

01.09.2013

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

01.09.2013

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare

SR EN 1343:2002

01.09.2013

01.09.2013

110.

SR EN 1344:2013

Pavele de argilă arsă. Condiții și metode de încercare

SR EN 1344:2003

08.08.2014

08.08.2016

SR EN 1344:2013/AC:2015

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

01.11.2012

01.11.2012

SR EN 1423:2012/AC:2013

01.07.2013

01.07.2013

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule. Clasificare, cerințe pentru proiectare și încercare, marcare și evaluarea conformității

01.08.2003

01.08.2004

SR EN 1433:2003/A1:2006

01.01.2006

01.01.2006

113.

SR EN 1457-1:2012

Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcționează în condiții uscate. Condiții și metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

114.

SR EN 1457-2:2012

Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcționează în condiții umede. Condiții și metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiții inițiale de performanță

SR EN 1463-1:1999

01.01.2010

01.01.2011

116.

SR EN 1469:2015***)

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereți. Condiții

SR EN 1469:2005

08.04.2016

08.04.2017

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 2: Sisteme de protecție de suprafață pentru beton

01.09.2005

01.01.2009

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 3: Reparație structurală și nestructurală

01.10.2006

01.01.2009

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 4: Lipire structurală

01.09.2005

01.01.2009

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 5: Produse de injecție în beton

01.10.2005

01.01.2009

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 6: Ancorarea armăturii

01.06.2007

01.01.2009

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 7: Protecția armăturii împotriva coroziunii

01.06.2007

01.01.2009

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate ușoare cu structură deschisă cu armături structurale și nestructurale

SR EN 1520:2003

01.01.2012

01.01.2013

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale — Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

126.

SR EN 1806:2007

Coșuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coșuri de fum cu perete simplu. Condiții și metode de încercare

01.05.2007

01.05.2008

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanțe și încercări, marcare și controlul calității

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 1825- 1:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

128.

SR EN 1856-1:2009

Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coșurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

01.03.2010

01.03.2011

129.

SR EN 1856-2:2009

Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2:2004

01.03.2010

01.03.2011

130.

SR EN 1857:2010

Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

01.01.2012

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți pereți

SR EN 1858:2009

01.04.2012

01.04.2013

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformității/standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificație de produs și metode de încercare

01.10.2006

01.10.2009

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi și accesorii din beton simplu, beton slab armat și beton armat

01.08.2003

23.11.2004

SR EN 1916:2003/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și beton armat

01.08.2003

23.11.2004

SR EN 1917:2003/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcții. Balama cu ax simplu. Cerințe și metode de încercare

01.10.2002

01.12.2003

SR EN 1935:2003/AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare

01.09.2005

01.09.2006

138.

SR EN 10088-4:2009

Oțeluri inoxidabile. Partea 4: Condiții tehnice de livrare pentru table și benzi din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții

01.02.2010

01.02.2011

139.

SR EN 10088-5:2009

Oțeluri inoxidabile. Partea 5: Condiții tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile și produse formate la rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții

01.01.2010

01.01.2011

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

142.

SR EN 10224:2003

Țevi și racorduri de oțel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiții tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10224:2003/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

143.

SR EN 10255+A1:2007

Țevi din oțel nealiat pentru sudare și filetare. Condiții tehnice de livrare

01.01.2010

01.01.2011

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea țevilor de oțel și racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile

01.03.2006

01.03.2007

145.

SR EN 10312:2003

Țevi de oțel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiții tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10312:2003/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

146.

SR EN 10340:2008

Oțeluri turnate pentru construcții

01.01.2010

01.01.2011

SR EN 10340:2008/AC:2009

01.01.2010

01.01.2010

147.

SR EN 10343:2009

Oțeluri pentru călire și revenire utilizate în construcții. Condiții tehnice de livrare

01.01.2010

01.01.2011

148.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea conformității, clasificare și notare

SR EN 12004:2008

01.04.2013

01.07.2013

149.

SR EN 12050-1:2002

Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 1: Stații de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

01.11.2001

01.11.2002

150.

SR EN 12050-2:2002

Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 2: Stații de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

151.

SR EN 12050-3:2002

Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 3: Stații de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

152.

SR EN 12050-4:2002

Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 4: Robinet de reținere pentru ape uzate cu materii fecale și fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiții

01.09.2005

01.09.2006

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli și scări. Condiții

01.09.2005

01.09.2006

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă și temporizare

01.02.2004

01.05.2006

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă și temporizare

01.02.2004

01.05.2006

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanșare și de oprire

01.01.2004

01.09.2005

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerințe și metode de încercare pentru ansambluri de supape și declanșatoarele lor

01.05.2005

01.08.2007

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiții și metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă și joasă presiune și declanșatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

01.02.2007

01.05.2009

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiții și metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcțiune

SR EN 12094-6:2002

01.02.2007

01.05.2009

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiții și metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

01.10.2001

01.04.2004

SR EN 12094- 7:2002/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiții și metode de încercare pentru racorduri

01.02.2007

01.05.2009

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerințe și metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

01.01.2004

01.09.2005

164.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerințe și metode de încercare pentru manometre și presostate

01.02.2004

01.05.2006

165.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

01.01.2004

01.09.2005

166.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

01.01.2004

01.09.2005

167.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiții și metode de încercare pentru clapete antiretur

01.01.2002

01.04.2004

SR EN 12094- 13:2002/AC:2002

01.01.2010

01.01.2010

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 1: Specificație pentru barierele de fum

01.06.2006

01.09.2008

SR EN 12101- 1:2006/A1:2006

01.12.2006

01.09.2008

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 2: Specificații pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului și gazelor fierbinți

01.04.2004

01.09.2006

170.

SR EN 12101-3:2015***)

Sisteme pentru controlul fumului și al căldurii. Partea 3: Specificații pentru ventilarea fumului și a degajărilor de căldură

SR EN 12101-3:2003

08.04.2016

08.04.2017

SR EN 12101- 3:2003/AC:2005

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 6: Specificații pentru sisteme cu presiune diferențială — kituri

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 12101- 6:2005/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

01.02.2012

01.02.2013

173.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 8: Trape de control al fumului

01.02.2012

01.02.2013

174.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

01.10.2006

01.05.2012

SR EN 12101- 10:2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaște îngropate și aplicate și plăci opritor, acționate mecanic. Cerințe și metode de încercare

01.12.2004

01.06.2006

SR EN 12209:2004/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

177.

SR EN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

01.04.2002

01.09.2005

SR EN 12259- 1+A1:2002/A2:2004

01.03.2005

01.03.2006

SR EN 12259- 1+A1:2002/A3:2006

01.11.2006

01.11.2007

178.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 2:2002/A1:2002

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 2:2002/A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

SR EN 12259- 2:2002/AC:2003

01.06.2005

01.06.2005

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 3:2002/A1:2003

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 3:2002/A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

180.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

01.01.2002

01.04.2004

SR EN 12259- 4:2002/A1:2003

01.01.2002

01.04.2004

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

01.07.2003

01.09.2005

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerințe

01.01.2008

01.01.2011

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerințe

01.01.2009

01.01.2011

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oțel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereți simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile și neinflamabile care poluează apa

01.01.2006

01.01.2008

185.

SR EN 12326-1:2014

Produse de ardezie și piatră pentru învelitori și placări discontinue. Partea 1: Specificație de produs

SR EN 12326- 1:2004

13.02.2015

13.02.2016

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare și de securitate

01.02.2007

01.02.2008

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

01.02.2007

01.02.2008

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerințe, metode de încercare și evaluarea conformității

01.10.2003

01.10.2004

190.

SR EN 12446:2011

Coșuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

01.04.2013

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificații de produse și metode de încercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 12467: 2006/A1:2006

SR EN 12467: 2006/A2:2007

192.

SR EN 12566-1:2002

Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 12566- 1:2002/A1:2004

01.12.2004

01.12.2005

193.

SR EN 12566-3+A2:2013

Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere prefabricate și/sau asamblate in situ

SR EN 12566- 3+A1:2009

08.08.2014

8.08.2015

194.

SR EN 12566-4:2008

Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

01.01.2009

01.01.2010

195.

SR EN 12566-6:2013

Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unități prefabricate de tratament pentru efluenții de fose septice

01.11.2013

01.11.2014

196.

SR EN 12566-7:2013

Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unități de tratare terțiară prefabricate

08.08.2014

08.08.2015

197.

SR EN 12591:2009

Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere

01.01.2010

01.01.2011

198.

SR EN 12602+A1:2013

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

08.08.2014

08.08.2015

199.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

01.01.2009

01.01.2010

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea1: Performanțe și caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

SR EN 12676- 1:2002/A1:2004

01.02.2004

01.02.2006

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

01.01.2009

01.01.2010

202.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificații pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

01.01.2009

01.01.2010

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloți de fundație

SR EN 12794:2006

01.02.2008

01.02.2009

SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerințe și metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12809:2003/A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12809:2003/AC:2006

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 12809:2003/ A1:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003/A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 12815:2003/ A1:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

01.10.2012

01.10.2013

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

01.09.2005

01.09.2007

208.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare

SR EN 12859:2008

01.12.2011

01.12.2012

209.

SR EN 12860:2003

Lianți-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiții, caracteristici și metode de încercare

01.04.2002

01.04.2003

SR EN 12860:2003/AC:2003

01.01.2010

01.01.2010

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenți pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și/sau var. Specificații și metode de încercare

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 12878:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

01.01.2009

01.01.2013

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

01.01.2009

01.01.2013

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent și dispozitive reflectorizante

01.01.2009

01.01.2013

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiș. Scări de acoperiș fixate permanent. Specificație de produs și metode de încercări

01.09.2005

01.09.2006

215.

SR EN 12966-1+A1:2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1:2006

01.08.2010

01.08.2010

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcții. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

01.07.2003

01.06.2004

SR EN 13043:2003/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate ușoare. Partea 1: Agregate ușoare pentru betoane, mortare și paste de ciment

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13055- 1:2003/AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate ușoare. Partea 2: Agregate ușoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale și pentru straturi tratate și netratate

01.05.2005

01.05.2006

220.

SR EN 13063-1+A1:2007

Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiții și metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenței la focul din coș

SR EN 13063-1:2006

01.05.2008

01.05.2009

221.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerințe și metode de încercare în condiții umede

SR EN 13063-2:2005

01.05.2008

01.05.2009

222.

SR EN 13063-3:2007

Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

01.05.2008

01.05.2009

223.

SR EN 13069:2006

Coșuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coșuri de fum. Condiții și metode de încercare

01.05.2006

01.05.2007

224.

SR EN 13084-5:2005

Coșuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificație de produs

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 13084- 5:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

225.

SR EN 13084-7:2013

Coșuri independente. Partea 7: Specificații de produs ale prefabricatelor cilindrice de oțel pentru coșuri de oțel cu pereți simpli și canale interioare de oțel

SR EN 13084-7:2006

01.09.2013

01.09.2013

SR EN 13084- 7:2006/AC:2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerințe, marcare, încercări și evaluarea conformității

01.08.2003

01.08.2004

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 1:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 2:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 3:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 4:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

231.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 5:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 6:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 7:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13139:2003/AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

01.03.2004

01.03.2005

236.

SR EN 13162+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificație

SR EN 13162:2012

10.07.2015

10.07.2016

237.

SR EN 13163+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație

SR EN 13163:2012

10.07.2015

10.07.2016

238.

SR EN 13164+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație

SR EN 13164:2012

10.07.2015

10.07.2016

239.

SR EN 13165+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificație

SR EN 13165:2012

10.07.2015

10.07.2016

240.

SR EN 13166+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificație

SR EN 13166:2012

10.07.2015

10.07.2016

241.

SR EN 13167+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificație

SR EN 13167:2012

10.07.2015

10.07.2016

242.

SR EN 13168+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificație

SR EN 13168:2012

10.07.2015

10.07.2016

243.

SR EN 13169+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificație

SR EN 13169:2012

10.07.2015

10.07.2016

244.

SR EN 13170+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificație

SR EN 13170:2012

10.07.2015

10.07.2016

245.

SR EN 13171+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificație

SR EN 13171:2012

10.07.2015

10.07.2016

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planșeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

01.08.2012

01.08.2013

247.

SR EN 13225:2013

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 13225: 2005/AC:2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerințe și metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/A1:2004

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13229:2003/A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/AC:2006

01.07.2007

01.07.2007

SR EN 13229:2003/A2: 2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 13240:2003/A2: 2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

250.

SR EN 13241-1+A1:2011

Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau protecție la fum

SR EN 13241-1:2004

01.01.2012

01.01.2013

251.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri

SR EN 13242:2003

01.01.2009

01.01.2010

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcții. Partea 2: Profile PVC-U și PVC-UE pentru finisări de pereți și plafoane interioare și exterioare

01.07.2010

01.07.2012

SR EN 13245- 2:2008/AC:2010

01.07.2010

01.07.2010

253.

SR EN 13249:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de drumuri și alte zone de circulație (cu excepția căilor ferate și a straturilor de uzură)

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13249:2001/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

254.

SR EN 13250:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de căi ferate

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13250:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

255.

SR EN 13251:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundații și structuri de susținere

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13251:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

256.

SR EN 13252:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13252:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

257.

SR EN 13253:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecții costiere, apărări de maluri)

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13253:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

258.

SR EN 13254:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcții de rezervoare și baraje

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13254:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13254:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

259.

SR EN 13255:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de canale

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13255:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13255:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

260.

SR EN 13256:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de tuneluri și structuri subterane

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13256:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13256:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

261.

SR EN 13257:2001

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deșeurilor solide

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13257:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13257:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

262.

SR EN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

01.01.2010

01.01.2011

263.

SR EN 13265:2003

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deșeurilor lichide

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13265:2003/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13265:2003/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

264.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos și tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiții și condiții

SR EN 13279-1:2005

01.10.2009

01.10.2010

265.

SR EN 13282-1:2013

Lianți hidraulici rutieri. Partea 1: Întărirea rapidă a lianților hidraulici rutieri. Compoziție, specificații și criterii de conformitate

01.11.2013

01.11.2014

266.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiții de funcționare și metode de încercare

01.02.2004

01.02.2006

267.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei și a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare și de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerințe și metode de încercare

SR EN 13341:2005

01.10.2011

01.10.2011

268.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de rezervoare și baraje

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13361:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

269.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de canale

01.02.2006

01.02.2007

270.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13383- 1:2003/AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

271.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări

01.01.2008

01.01.2009

272.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

01.10.2003

01.06.2004

SR EN 13450:2003/AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

273.

SR EN 13454-1:2005

Lianți, lianți compoziți și amestecuri preparate în fabrică pentru șape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiții și specificații

01.07.2005

01.07.2006

274.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

01.10.2005

01.10.2006

275.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcția de tunele și de structuri subterane

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13491:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

276.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de depozite de deșeuri lichide, stații de transfer sau lucrări secundare de stocare

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13492:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

277.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de depozite de deșeuri solide și amplasamente de depozitare

01.03.2006

01.03.2007

278.

SR EN 13502:2003

Coșuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiții și metode de încercare

01.08.2003

01.08.2004

279.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

01.08.2009

01.08.2010

280.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerințe

01.05.2003

01.05.2004

281.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

01.05.2005

01.05.2006

SR EN 13616:2004/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

282.

SR EN 13658-1:2005

Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

01.03.2006

01.03.2007

283.

SR EN 13658-2:2005

Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

01.03.2006

01.03.2007

284.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

01.08.2009

01.08.2010

285.

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiș

SR EN 13693:2005

01.05.2010

01.05.2011

286.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului. Definiții și caracteristici

SR EN 13707:2005

01.04.2010

01.10.2010

287.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planșee

SR EN 13747+A1:2009

01.01.2011

01.01.2011

288.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

01.06.2005

01.10.2006

SR EN 13748- 1:2004/A1:2005

01.04.2006

01.10.2006

SR EN 13748- 1:2004/AC:2005

01.06.2005

01.06.2005

289.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

01.04.2005

01.04.2006

290.

SR EN 13808:2013

Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SR EN 13808:2005

08.08.2014

08.08.2015

291.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe

01.08.2003

01.08.2004

292.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiții, condiții și metode de încercări

01.06.2007

01.06.2008

293.

SR EN 13830:2004

Fațade cortină. Standard de produs

01.12.2004

01.12.2005

294.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue

SR EN 13859- 1+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

295.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereți

SR EN 13859- 2+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

296.

SR EN 13877-3:2005

Îmbrăcăminți rutiere de beton. Partea 3: Specificații pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămințile de beton

01.09.2005

01.09.2006

297.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiții, condiții și metode de încercări

01.06.2008

01.06.2009

298.

SR EN 13924:2006

Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere dure

01.01.2010

01.01.2011

SR EN 13924:2006/AC:2007

01.01.2010

01.01.2010

299.

SR EN 13950:2014

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții și metode de încercări

SR EN 13950:2006

13.02.2015

13.02.2016

300.

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc pentru acoperiș. Definiții și caracteristici

SR EN 13956:2006

01.10.2013

01.10.2013

SR EN 13956: 2006/AC:2006

301.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 13963:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

302.

SR EN 13964:2014***)

Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare

SR EN 13964:2004

01.01.2005

01.07.2007

SR EN 13964: 2004/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

303.

SR EN 13967:2012

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic și de cauciuc pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici

SR EN 13967:2005

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 13967: 2005/A1:2007

304.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13969:2005/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

305.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13970:2005/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

306.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiții pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

01.03.2006

01.03.2008

307.

SR EN 13984:2013

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici

SR EN 13984:2005

01.11.2013

01.11.2013

SR EN 13984: 2005/A1:2007

308.

SR EN 13986+A1:2015

Plăci pe bază de lemn destinate construcției. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare

SR EN 13986:2005

13.11.2015

13.11.2016

309.

SR EN 14016-1:2004

Lianți pentru șape pe bază de magnezită. Magnezita caustică și clorură de magneziu. Partea 1: Definiții, cerințe

01.12.2004

01.12.2005

310.

SR EN 14023: 2010

Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile bitumurilor modificate cu polimeri

01.01.2011

01.01.2012

311.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificații și condiții tehnice

01.02.2004

01.02.2005

312.

SR EN 14041:2004

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 14041:2004/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

313.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

01.09.2011

01.09.2012

314.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de agregate ușoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificație de produse în vrac înainte de instalare

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 14063- 1:2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

315.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificație pentru produsele în vrac înainte de instalare

01.12.2010

01.12.2011

316.

SR EN 14080:2013

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerințe

SR EN 14080:2005

08.08.2014

08.08.2015

317.

SR EN 14081-1+A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcții cu secțiune dreptunghiulară clasificat după rezistență. Partea 1: Cerințe generale

SR EN 14081-1:2006

01.10.2011

31.12.2011

318.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcții. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

319.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic și tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.03.2006

01.03.2007

320.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la cald

01.07.2005

01.01.2007

321.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la rece

01.10.2005

01.01.2007

322.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificații pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor

01.11.2006

01.11.2007

323.

SR EN 14190:2014

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare

SR EN 14190:2005

13.02.2015

13.02.2016

324.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 14195:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

325.

SR EN 14209:2006

Cornișe din plăci de gips-carton preformate. Definiții, condiții și metode de încercare

01.09.2006

01.09.2007

326.

SR EN 14216:2015***)

Ciment. Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

SR EN 14216:2004

08.04.2016

08.04.2017

327.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene

01.09.2011

01.09.2012

328.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiții, condiții și metode de încercare

01.04.2007

01.04.2008

SR EN 14246:2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

329.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerințe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 14250:2005

01.11.2010

01.11.2010

330.

SR EN 14296:2005

Instalații sanitare. Lavoare colective

01.03.2006

01.03.2008

331.

SR EN 14303+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificație

SR EN 14303:2010

1.11.2013

1.11.2013

332.

SR EN 14304+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificație

SR EN 14304:2010

1.11.2013

1.11.2013

333.

SR EN 14305+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificație

SR EN 14305:2010

1.11.2013

1.11.2013

334.

SR EN 14306+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificație

SR EN 14306:2010

1.11.2013

1.11.2013

335.

SR EN 14307+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație

SR EN 14307:2010

1.11.2013

1.11.2013

336.

SR EN 14308+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificație

SR EN 14308:2010

1.11.2013

1.11.2013

337.

SR EN 14309 + A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificație

SR EN 14309:2010

1.11.2013

1.11.2013

338.

SR EN 14313 + A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificație

SR EN 14313:2010

1.11.2013

1.11.2013

339.

SR EN 14314 + A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificație

SR EN 14314:2010

1.11.2013

1.11.2013

340.

SR EN 14315-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

1.11.2013

1.11.2014

341.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare

01.06.2005

01.06.2006

342.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare

01.06.2005

01.06.2006

343.

SR EN 14318-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

01.11.2013

01.11.2014

344.

SR EN 14319-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

01.11.2013

01.11.2014

345.

SR EN 14320-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

01.11.2013

01.11.2014

346.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

01.06.2006

01.06.2007

347.

SR EN 14339:2006

Hidranți de incendiu subterani

01.05.2006

01.05.2007

348.

SR EN 14342:2013

Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare

SR EN 14342 + A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

349.

SR EN 14351-1 + A1:2010

Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum

SR EN 14351-1:2006

01.12.2010

01.12.2010

350.

SR EN 14353 + A1:2010

Profiluri metalice și profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiții, caracteristici și metode de încercare

SR EN 14353:2007

01.11.2010

01.11.2010

351.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerințe

01.09.2005

01.09.2006

352.

SR EN 14384:2006

Hidranți de incendiu supraterani

01.05.2006

01.05.2007

353.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificații

01.05.2006

01.05.2007

SR EN 14388:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

354.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

01.12.2004

01.12.2005

355.

SR EN 14399-1:2015***)

Asamblări de înaltă rezistență cu șuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generale

SR EN 14399-1:2005

08.04.2016

08.04.2017

356.

SR EN 14411:2012

Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici și marcare

SR EN 14411:2007

01.07.2013

01.07.2014

357.

SR EN 14428+A1:2008

Incintă de duș. Condiții de funcționare și metode de încercare

SR EN 14428:2005

01.01.2009

01.01.2010

358.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcții. Geam stratificat și geam de securitate stratificat. Evaluarea conformității/Standard de produs

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 14449:2005/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

359.

SR EN 14471 + A1:2015

Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiții și metode de încercare

SR EN 14471:2014

10.07.2015

10.07.2016

360.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții și metode de încercare

01.09.2006

01.09.2007

361.

SR EN 14509:2013

Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificații

SR EN 14509:2007

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 14509: 2007/AC:2009

362.

SR EN 14516.+A1:2011

Căzi de baie pentru scopuri casnice

01.05.2011

01.05.2012

363.

SR EN 14527.+A1:2011

Căzi de duș pentru scopuri casnice

01.05.2011

01.05.2012

364.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiții de funcționare și metode de încercare

SR EN 14528:2005

01.01.2008

01.01.2009

365.

SR EN 14545:2009

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerințe

01.08.2009

01.08.2010

366.

SR EN 14566 + A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare

SR E 14566:2008

01.05.2010

01.11.2010

367.

SR EN 14592+A1:2012

Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerințe

SR EN 14592:2009

01.03.2013

01.07.2013

368.

SR EN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

01.05.2006

01.08.2008

SR EN 14604:2006/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

369.

SR EN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compoziție, specificații și criterii de conformitate

01.08.2006

01.08.2007

SR EN 14647:2006/ AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

370.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificații

01.01.2008

01.01.2009

371.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerințe de funcționare și metode de încercare

01.01.2008

01.01.2009

372.

SR EN 14695:2010

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton și a altor suprafețe de beton circulate de autovehicule. Definiții și caracteristici

01.10.2010

01.10.2011

373.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Condiții și metode de încercare

01.10.2005

01.10.2006

374.

SR EN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, placări la exterior și căptușiri la interior. Specificație de produs și cerințe

01.11.2006

01.11.2007

375.

SR EN 14783:2013

Foi și benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior și la exterior. Specificație de produs și cerințe

SR EN 14783:2007

08.08.2014

08.08.2015

376.

SR EN 14785:2006

Aparate de încălzire de uz casnic cu convecție cu peleți din lemn. Cerințe și metode de încercare

01.01.2010

01.01.2011

377.

SR EN 14800:2007

Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoși

01.01.2008

01.01.2009

378.

SR EN 14814:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificații

01.01.2008

01.01.2009

379.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scări

01.01.2008

01.01.2009

380.

SR EN 14844+A2:2012

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

SR EN 14844 + A1:2009

01.09.2012

01.09.2013

381.

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru clădiri. Broaște și zăvoare. Broaște și plăci opritor acționate electromecanic. Cerințe și metode de încercare

01.09.2011

01.09.2012

382.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oțel. Definiții, specificații și conformitate

01.06.2007

01.06.2008

383.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiții, specificații și conformitate

01.06.2007

01.06.2008

384.

SR EN 14891:2012

Produse de impermeabilizare față de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificații, metode de încercare, evaluarea conformității, clasificare și notare

01.03.2013

01.03.2014

SR EN 14891/AC:2012

01.03.2013

01.03.2013

385.

SR EN 14904:2006

Suprafețe pentru activități sportive. Suprafețe pentru activități multisportive în sală. Specificație

01.02.2007

01.02.2008

386.

SR EN 14909:2012

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc de etanșare la umiditate. Definiții și caracteristici

SR EN 14909:2006

01.03.2013

01.07.2013

387.

SR EN 14915:2013

Lambriuri și placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare

SR EN 14915:2007

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 14915: 2007/AC:2007

388.

SR EN 14933:2008

Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificație

01.07.2008

01.07.2009

389.

SR EN 14934:2008

Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație

01.07.2008

01.07.2009

390.

SR EN 14963:2007

Învelitori de acoperiș. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanți. Clasificare, cerințe și metode de încercare

01.08.2009

01.08.2012

391.

SR EN 14964:2007

Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiș cu montare discontinuă. Definiții și caracteristici

01.01.2008

01.01.2009

392.

SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare la umiditate. Definiții și caracteristici

01.03.2007

01.03.2008

393.

SR EN 14989-1:2007

Coșuri de fum — condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

01.01.2008

01.01.2009

394.

SR EN 14989-2:2008

Coșuri de fum. Condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere și alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanșe

01.01.2009

01.01.2010

395.

SR EN 14991:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundație

01.01.2008

01.01.2009

396.

SR EN 14992+A1:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereți

SR EN 14992:2007

01.04.2013

01.07.2013

397.

SR EN 15037-1:2008

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi

01.01.2010

01.01.2011

398.

SR EN 15037-2+A1:2011

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton

01.12.2011

01.12.2012

399.

SR EN 15037-3 + A1:2011

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă

01.12.2011

01.12.2012

400.

SR EN 15037-4+A1:2013

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat

SR EN 15037-4:2010

08.08.2014

08.08.2015

401.

SR EN 15037-5:2013

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri ușoare pentru cofraje simple

08.08.2014

08.08.2015

402.

SR EN 15048-1:2007

Asamblări cu șuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generale

01.01.2008

01.10.2009

403.

SR EN 15050+A1:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri

SR EN 15050:2007

01.12.2012

01.12.2012

404.

SR EN 15069:2008

Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoși

01.01.2009

01.01.2010

405.

SR EN 15088:2006

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcții. Condiții tehnice pentru inspecție și livrare

01.10.2006

01.10.2007

406.

SR EN 15102+A1:2011

Tapete decorative. Tapete în rulouri și panouri

SR EN 15102:2008

01.07.2012

01.07.2012

407.

SR EN 15129:2010

Dispozitive antiseismice

01.08.2010

01.08.2011

408.

SR EN 15167-1:2007

Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar și pastă. Partea 1: Definiții, specificații și criterii de conformitate

01.01.2008

01.01.2009

409.

SR EN 15250:2007

Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerințe și metode de încercare

01.01.2008

01.01.2010

410.

SR EN 15258:2009

Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin

01.01.2010

01.01.2011

411.

SR EN 15274:2015

Adezivi structurali pentru aplicații generale. Cerințe și metode de încercare

SR EN 15274:2008

13.11.2015

13.11.2016

412.

SR EN 15275:2015

Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri și în construcții civile

SR EN 15275:2008

13.11.2015

13.11.2016

413.

SR EN 15283-1+ A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre — Definiții, condiții și metode de încercări — Partea 1 — Plăci de ipsos armate cu țesătură sau împâslitură

SR EN 15283-1:2008

01.06.2010

01.06.2011

414.

SR EN 15283-2 + A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre — Definiții, condiții și metode de încercări — Partea 2 — Plăci de ipsos armate cu fibre

SR EN 15283-2:2008

01.06.2010

01.06.2011

415.

SR EN 15285:2008

Piatră aglomerată — Plăci modulare pentru pardoseli și scări (interioare și exterioare)

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 15285:2008/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

416.

SR EN 15286:2013

Piatră aglomerată — Dale și plăci pentru finisări de pereți (interioare și exterioare)

08.08.2014

08.08.2015

417.

SR EN 15322:2013

Bitum și lianți bituminoși. Specificații cadru pentru lianți bituminoși fluidificați și fluxați

SR EN 15322:2010

08.08.2014

08.08.2015

418.

SR EN 15368 + A1:2010

Liant hidraulic pentru aplicații nestructurale. Definiție, specificații și criterii de conformitate

01.09.2011

01.09.2012

419.

SR EN 15381:2009

Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice

01.01.2010

01.01.2011

420.

SR EN 15382:2013

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi

SR EN 15382:2009

08.08.2014

08.08.2015

421.

SR EN 15435:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului

01.02.2009

01.02.2010

422.

SR EN 15497:2014

Îmbinări cu dinți multipli în lemn masiv de construcție. Cerințe de performanță și cerințe minime de producție

10.10.2014

10.10.2015

423.

SR EN 15498:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu așchii de lemn. Proprietăți și performanțe ale produsului

01.02.2009

01.02.2010

424.

SR EN 15501:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) și din vermiculit exfoliat (EV). Specificație

08.08.2014

08.08.2015

425.

SR EN 15599-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Izolație termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație pentru produse liate și în vrac înainte de instalare

01.04.2011

01.04.2012

426.

SR EN 15600-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Izolație termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație pentru produse liate și în vrac înainte de instalare

01.04.2011

01.04.2012

427.

SR EN 15650:2010

Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc

01.09.2011

01.09.2012

428.

SR EN 15651-1:2012

Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea I: chituri de etanșare pentru fațade

01.07.2013

01.07.2014

429.

SR EN 15651-2:2012

Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 2: chituri de etanșare pentru vitraje

01.07.2013

01.07.2014

430.

SR EN 15651-3:2012

Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 3: chituri de etanșare pentru rosturi sanitare

01.07.2013

01.07.2014

431.

SR EN 15651-4:2012

Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 4: chituri de etanșare pentru trasee pietonale

01.07.2013

01.07.2014

432.

SR EN 15682-2:2013

Sticlă pentru construcții. Sticlă de siguranță alcalino-pământoasă securizată termic și tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs

08.08.2014

08.08.2015

433.

SR EN 15683-2:2014

Sticlă pentru construcții. Profil de sticlă de siguranță silico-calcio-sodică, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformități/Standard de produs

08.08.2014

08.08.2015

434.

SR EN 15732:2012

Materiale de umplere ușoare și produse termoizolante destinate utilizării la clădiri civile. Produse pe bază de agregate ușoare de argilă expandată (LWA)

01.08.2013

01.08.2014

435.

SR EN 15743+A1:2015

Ciment supersulfatat. Compoziție, specificații și criterii de conformitate

SR EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

436.

SR EN 15814+A2:2014

Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolații. Definiții și cerințe

SR EN 15814 + A1:2012

10.07.2015

10.07.2016

437.

SR EN 15821:2011

Sobe cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid

01.07.2011

01.07.2012

438.

SR EN 15824:2009

Specificații pentru tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianți organici

01.04.2010

01.04.2011

439.

SR EN 16034:2014

Uși pentru pietoni, uși și ferestre, pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanță. Caracteristici de rezistență la foc și/ sau etanșeitate la fum

01.09.2016

01.09.2019

440.

SR EN 16069+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF).

SR EN 16069:2013

10.07.2015

10.07.2016

441.

SR EN 16153+A1:2015

Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC), utilizate pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe și metode de încercare

SR EN 16153:2013

10.07.2015

10.07.2016

442.

SR EN 50575:2014

Cabluri de energie, comandă și de comunicații. Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc

01.07.2016

01.07.2017