În Monitorul Oficial nr. 329 din 28 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 26/36/542/2016 al Ministerului Transporturilor, al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind cartea de identitate a vehiculului.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras

ANEXA Nr. 1 la instrucțiuni