Din 6 mai, puteți consulta în Legalis®, în format integral, cele mai noi ediții ale revistelor Curierul Judiciar și Curierul fiscal.

actualizare-reviste-mai2015

Recomandări din revista Curierul Judiciar nr. 3/2015

Curierul Judiciar nr. 3/2015Drept privat

Articolul Garanţiile ascendente în reglementarea noului Cod civil, semnat de lector dr. Juanita Goicovici, propune o analiză complexă a uneia dintre modificările majore aduse regimului garanţiilor vânzătorului în noul Cod civil, şi anume consacrarea expresă a existenţei unei garanţii ascendente pentru evicţiune: „această posibilitate nu era interzisă în textele vechiului Cod civil din 1864, însă, nefiind consacrată expres, atât părţile, cât şi judecătorii erau reticenţi în ce priveşte utilitatea sa”. Avantajele garanţiei ascendente, mecanismul, condiţiile de admisibilitate şi efectele sunt analizate cu precădere prin raportare la situaţiile care au apărut în practică.

Articolul Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor adjudecate în procedura de executare silită în absenţa plăţii de către adjudecatar a impozitului pentru transferul dreptului de proprietate, semnat de Adriana Florentina Dobre (avocat RTPR Allen & Overy), aduce în prim plan o problemă foarte interesantă privind situaţia proprietarului unui imobil dobândit în cadrul unei proceduri de executare silită care este îndreptăţit să solicite intabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară fără a fi obligat la plata impozitului pentru transferul dreptului de proprietate reglementat de art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Problema analizată a făcut şi obiectul analizei Curţii Constituţionale a României care în data de 11 noiembrie 2014 a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) C.fisc.

Drept public

Articolul Consideraţii critice asupra măsurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar, semnat de judecător Ancuţa Blanariu şi consilier jur. dr. Adrian Tatar. Având în vedere practica neunitară în soluţionarea cererilor privind măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar, autorii apreciază că se impune lămurirea mai multor aspecte legate de această măsură: cadrul legal, natura juridică, controlul de constituţionalitate şi legalitatea actelor care prevăd procedura de aplicare.

Recomandări din revista Curierul fiscal nr. 4/2015

Revista Curierul fiscal nr. 4/2015Numărul 4/2015 al revistei Curierul fiscal abordează o serie de subiecte de interes atât pentru consultanţii fiscali, contabili, cât şi pentru jurişti: aplicarea unor prevederi din legea insolvenţei, noi reglementări contabile intrate în vigoare la 1 ianuarie 2015, o altă perspectivă a controalelor din ce în ce mai dese ale ANAF etc.

Impozite indirecte
– Articolul semnat de Gheorghe Furdui (Inspector superior, AJFP Sibiu, Compartimentul de insolvenţă şi lichidări) analizează justarea bazei impozabile şi a TVA colectată în cazul creanţelor defavorizate printr-un plan de reorganizare confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, după caz.

Dreptul afacerilor
Ciprian Păun (Conf.univ.dr., avocat Baroul Cluj) face, din perspectiva jurisprudenţei CJUE, o analiză a  inactivilor fiscali în reglementarea normativă până în august 2010.
Emanuela Matei (Of Counsel Mircea & Asociaţii) analizează limitele impuse de dreptul concurenţei în materie de scutiri fiscale adoptate în scopul promovării investiţiilor.
– Articolul semnat de Carmen Medar şi Mihaela Ştefan (Avocat, Senior Manager/Avocat, Senior Consultant, PwC România) prezintă principalele opinii existente cu privre la posibilitatea revocării deciziei de concediere.

Foto concept via Shutterstock