În Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013.


Comandă acum cele mai noi volume din Raftul Legalis® – Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală


În extras

PROTOCOLUL Nr. 15

la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale*)

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte înalte părţi contractante la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare Convenţia), semnatare ale prezentului protocol,

luând în considerare Declaraţia adoptată în cadrul conferinţei la nivel înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului, desfăşurată la Brighton în perioada 19–20 aprilie 2012, precum şi declaraţiile adoptate în cadrul conferinţelor de la Interlaken din perioada 18–19 februarie 2010 şi Izmir din perioada 26–27 aprilie 2011,

luând în considerare Avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 26 aprilie 2013,

considerând că este necesar să se asigure faptul că în continuare Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare Curtea) îşi va juca rolul preeminent în apărarea drepturilor omului în Europa,

au convenit asupra celor ce urmează: