Începând cu data de 15 mai 2014, abonaţii Legalis care au optat pentru modulul de Drept Public pot accesa cea mai nouă ediţie a volumului II din titlul Drept Internaţional Public, autor Raluca Beşteliu-Miga.

drept international public, vol II, editia a 2-aCursul universitar „Drept internaţional public” continuă cu volumul II și examinează unele din principalele instituţii şi structuri instituţionale prin intermediul cărora se ordonează relaţiile din societatea internaţională contemporană, tratând subiecte precum soluţionarea paşnică a diferendelor, răspunderea internaţională a unui stat faţă de alt stat ori faţă de comunitatea internaţională în ansamblul său sau limitele recursului la forţă în dreptul internaţional contemporan.

Mai mult decât atât, lucrarea reprezintă un „mic ghid” pentru înţelegerea modului de constituire şi funcţionare a organizaţiilor internaţionale, ca entităţi distincte ale ordinii juridice internaţionale. Este prezentată, mai ales, Organizaţia Naţiunilor Unite în complexitatea sa. De asemenea, pentru a ilustra diversitatea celorlalte organizații internaționale interguvernamentale, care domină scena internațională contemporană, au fost selectate instituţiile specializate din sistemul Naţiunilor Unite și principalele trei Organizaţii Europene şi Euroatlantice.

Despre modulul Drept public

Statul este titular al suveranităţii şi personifică din punct de vedere juridic naţiunea. A fi practician în drept înseamnă, înainte de toate, a-i cunoaşte fundamentele – Constituţia şi legile care guvernează raporturile dintre stat şi cetăţean. Prin modulul Drept public, Legalis® răspunde acestei nevoi de cunoaştere şi vine în întâmpinarea practicienilor interesaţi cu cele mai noi informaţii în domeniu.

Redacţia Legalis®