În Monitorul Oficial nr. 200 din 21 martie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 17/2014 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE si CEDO | Drept Public


În extras

Art. I

Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 27 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) contravaloarea serviciilor de distribuţie de tranzit pentru utilizarea sistemului de distribuţie a unui alt operator căruia i-a solicitat accesul sau de la care are deja aprobat accesul în scopul vehiculării gazelor naturale în vederea alimentării cu gaze naturale a clienţilor finali din portofoliul propriu;“.

2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Venitul total unitar aferent primului an al perioadei de reglementare (x) se determină cu următoarea formulă:

VUd (x)1 = VRUd (x)1 + CPDUd (x)1 + DVUd(x)1 + ΔARd (x-1), unde

VUd(x)1 – venitul total unitar în primul an al perioadei de reglementare (x), pentru activitatea de distribuţie;

VRUd(x)1 – venitul reglementat unitar în primul an al perioadei de reglementare (x), pentru activitatea de distribuţie;

CPDUd(x)1 – costurile preluate direct unitare în primul an al perioadei de reglementare (x), pentru activitatea de distribuţie, calculate prin împărţirea costurilor preluate direct totale recunoscute titularului de licenţă pentru primul an al perioadei de reglementare la cantitatea totală estimată a fi distribuită în acelaşi an;

DVUd(x)1 – componentă de redistribuire unitară, în primul an al perioadei de reglementare (x), între titularul de licenţă şi clienţi a sporului de eficienţă economică realizat în desfăşurarea activităţii de distribuţie şi păstrat de operator pe durata a 5 ani;

ΔARd(x-1) – diferenţa dintre valoarea amortizării reglementate acordate prin tarife în perioada de reglementare (x-1) şi valoarea reală determinată la sfârşitul perioadei de reglementare (x-1).“

3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) Condiţiile pieţei – costul realizat de către operator raportat la cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia română în materie.“