Clienții Legalis 2.0 sunt primii care beneficiază, începând din 21 august, de o actualizare exclusiv online a volumului Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații disponibil în modulul Legalis Doctrină Civil.

Noul Cod de procedura civila - actualizare exclusiv online in Legalis 2.0

Odată cu publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, regimul juridic al taxelor a fost complet modificat, fiind abrogate prevederile anterioare ale Legii nr. 146/1997. Astfel, noile taxe aplicabile din 28 iunie 2013 au efecte imediate în procedura civilă română, inclusiv în ceea ce privește timbrarea cererii de chemare în judecată, reglementată prin art. 197 NCPC.

Pentru a veni în întâmpinarea practicienilor, comentariul art. 197 NCPC disponibil în volumul Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații a fost actualizat, inclusiv din perspectiva comparativă a vechii reglementări versus noua reglementare.

Extras din comentariul art. 197 NCPC

Sancţiunea dictată de art. 197 NCPC pentru nerespectarea obligaţiei de a timbra se poate aplica în condiţiile respectării prevederilor art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Conform acestui text legal, determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti se face de către instanţa de judecată.

În aceste condiţii, prin aplicarea art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza I NCPC, obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei.

« Totul despre Legalis Doctrină civil | Abonează-te la doctrina Legalis 2.0 »