În Monitorul Oficial nr. 444 din 19 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 246/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009–2014.

În cadrul actului normativ se arată:


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009–2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 19 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4

Se desemnează Direcţia SEE din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca punct naţional de contact atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar SEE 2009–2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009–2014.“

2.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10

Se desemnează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Servicii de biodiversitate şi ecosistem/Biodiversitate şi serviciile ecosistemelor, Reducerea substanţelor periculoase, Adaptarea la schimbările climatice din Mecanismul financiar SEE 2009–2014.“

3.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12

Se desemnează Ministerul Economiei ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Eficienţa energetică din Mecanismul financiar SEE 2009–2014 şi Captarea şi stocarea carbonului (CSC) din Mecanismul financiar norvegian 2009–2014. Totodată, Ministerul Economiei este instituţia desemnată din partea României ca partener de program pentru domeniile de finanţare Sectorul maritim din Mecanismul financiar SEE 2009–2014 şi Inovare în industria verde din Mecanismul financiar norvegian 2009–2014.“

4.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16

Se desemnează Ministerul Afacerilor Interne ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante, din Mecanismul financiar norvegian 2009–2014.“

5.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18

Se desemnează Ministerul Fondurilor Europene ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat din Mecanismul financiar SEE 2009–2014 şi întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009–2014.“

6.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20

Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, din Mecanismul financiar SEE 2009–2014.“

7.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21

Se desemnează Ministerul Educaţiei Naţionale ca operator de program pentru următorul domeniu de finanţare: Cercetare în sectoarele prioritare din Mecanismul financiar SEE 2009–2014.“

8. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221

Se desemnează Ministerul Culturii ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european din Mecanismul financiar SEE 2009–2014.“