La data de 1 septembrie 2012 va intra în vigoare Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila. Totodata, va intra in vigoare si Noul Cod de procedura civila.

Una dintre modificările importante aduse de Noul Cod de procedură civilă priveşte denumirile societăţilor comerciale. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 79 din Legea 76/2012, „în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”.

 Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrării în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.

 Conform prevederilor legale, aceste societăţi comerciale trebuie să se prezinte, începând cu data de 1 septembrie 2012, la oficiile registrului comerţului în raza căruia îşi au sediul, în vederea efectuării demersurilor necesare înlocuirii din denumire a sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, data limită pentru îndeplinirea acestei obligaţii legale fiind 1 septembrie 2014.

 Sursa: Mazars