In M. Of. 339/2012 a fost republicata Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

Legalis va pune la dispozitie formatul integral al actului normativ (Legea 119/1996), obtinut prin intermediul facilitatilor de export al documentelor existente in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


DOWNLOAD – Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila – Republicare – mai 2012 – fisier in format pdf


Conexiuni ale Legii 119/1996 in Legalis
Jurisprudenta Legalis – exemple din lista de conexiuni
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, nr. 1227 din 14 Februarie 2011
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, nr. 767 din 9 Februarie 2011
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, nr. 605 din 27 Ianuarie 2011
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, nr. 6006 din 11 Noiembrie 2010
Curtea de Apel Craiova – Rectificare act de stare civilă. Competenţă. Obiect. Admisibilitatea probei testimoniale în cadrul acestor litigii (Dispoziţia primarului prin care această autoritate administrativă soluţionează cererea de rectificare a unui act de stare civilă are caracterul unui act administrativ unilateral în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, astfel că determinarea competenţei materiale în soluţionarea cauzei se impune a fi făcută potrivit regulilor specifice contenciosului administrativ respectiv art. 2 pct. 1 lit. d) C.proc.civ. şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, competenţa aparţinând potrivit dispoziţiilor legale mai sus citate tribunalului ca primă instanţă de contencios administrativ.Obiectul cererii de rectificare îl constituie actul de stare civilă iar nu certificatul emis în baza acestuia.Potrivit art. 10 din Legea nr. 119/1996, proba cu martori în situaţia litigiilor având ca obiect acte de stare civilă este limitată expres la situaţiile reglementate de această dispoziţie legală.)

Doctrina Legalis – exemple din lista de conexiuni
Carti: Emese Florian – Dreptul familiei , ediţia 4, ed. C.H. Beck, an 2011
§1 – Regula stabilirii maternităţii prin efectul legii din Dreptul familiei 
§3 – Formele recunoaşterii de maternitate din Dreptul familiei 
§2 – Formele recunoaşterii de paternitate din Dreptul familiei

Sectiunea Legalis Comentarii online
Noul Cod Civil. Comentariul pe articole, Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei
Art. 18. – Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare din Noul Cod Civil Comentariu pe articole
Art. 18. – Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare din Noul Cod Civil Comentariu pe articole, ediţia 1, ed. C.H. Beck, an 2012
Secţiunea a 3-a. – Actele de stare civilă din Noul Cod Civil Comentariu pe articole
Art. 99. – Dovada stării civile din Noul Cod Civil Comentariu pe articole
Art. 100. – Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă din Noul Cod Civil Comentariu pe articole


 Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie