OG 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C a fost modificata de OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online pentru informare juridica Legalis 2.0:


Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


OG 63/2001 …. Art. 1

(1) Se înfiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care se desfiinţează.

(1) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii n construcţii.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. are în structura sa organizatorică 7 direcţii regionale în construcţii şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti – Ilfov, unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 16/2012 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012, M. Of. 314/2012;

Ordonanţă de urgenţă nr. 93/2011 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 2 noiembrie 2011, M. Of. 800/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 100/2010 – pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 10 noiembrie 2010, M. Of. 770/2010;
Lege nr. 707/2001 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 3 decembrie 2001, M. Of. 785/2001;


OG 63/2001 …. Art. 3

Abrogat.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 16/2012 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012, M. Of. 314/2012;

Ordonanţă de urgenţă nr. 100/2010 – pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 10 noiembrie 2010, M. Of. 770/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2004 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 23 martie 2004, M. Of. 266/2004;


OG 63/2001 ….. Art. 5

Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit şi revocat din funcţie prin decizie a primului-ministru.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 16/2012 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012, M. Of. 314/2012;

Ordonanţă de urgenţă nr. 100/2010 – pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 10 noiembrie 2010, M. Of. 770/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2004 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 23 martie 2004, M. Of. 266/2004;


OG 63/2001 … Art. 7

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 16/2012 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012, M. Of. 314/2012;

Ordonanţă de urgenţă nr. 100/2010 – pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 10 noiembrie 2010, M. Of. 770/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2004 – privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 23 martie 2004, M. Of. 266/2004;
Lege nr. 707/2001 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din 3 decembrie 2001, M. Of. 785/2001;


Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie