Prin Legea 20/2012, publicata in M. O. 27/2012, se modifica articolele 2 si 81 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Va prezentam in forma consolidata/actualizata articolele care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca juridica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Legea 146/1997 …. Art. 2

(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 50 lei – 6 lei;

b) între 51 lei şi 500 lei – 6 lei + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei;

c) între 501 lei şi 5.000 lei – 51 lei + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei;

d) între 5.001 lei şi 25.000 lei – 411 lei + 6% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

e) între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.611 lei + 4% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

f) între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.611 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

g) peste 250.000 lei – 6.611 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cererilor privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

(2) În cazul contestaţiei la executarea silită şi al opoziţiei la executare, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în acţiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instanţă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.

modificat de
Lege nr. 20/2012 – pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 11 ianuarie 2012, M. Of. 27/2012 ;
Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, M. Of. 837/2008 ;
Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, M. Of. 837/2008 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 1278/2002 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, M. Of. 875/2002 ;


Legea 146/1997 …. Art. 81

Abrogat.

modificat de
Lege nr. 20/2012 – pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 11 ianuarie 2012, M. Of. 27/2012 ;
Decizie curtea constituţională – referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)–(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 8 noiembrie 2010, M. Of. 743/2010 ;
Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru din 4 decembrie 2008, M. Of. 837/2008 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22 ianuarie 2004, M. Of. 112/2004 ;
Hotărâre nr. 1278/2002 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale din 13 noiembrie 2002, M. Of. 875/2002 ;
Hotărâre nr. 752/1999 – privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 din 16 septembrie 1999, M. Of. 454/1999 ;
Ordonanţă nr. 30/1999 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială din 29 ianuarie 1999, M. Of. 43/1999 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie