Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Energiei a publicat la sfârsitul anului 2011 in Monitorul Oficial patru Ordine vizand reglementarea cadrului legal aplicabil certificatelor verzi.


In MO 768/2011 a fost publicat Ordinul 43/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi.

Ordinul reglementează, printre altele, şi:

• condiţiile de emitere a certificatelor verzi;

• obligaţiile în procesul de emitere a certificatelor;

• înregistrarea operatorilor economici acreditaţi;

• documente necesare pentru emiterea de certificate;

• stabilirea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru care se acordă certificate verzi;

• condiţiile de anulare a şi/sau de sistare a emiterii;

• monitorizarea emiterii de certificatele verzi.

În MO 784/2011 a fost publicat Ordinul 44/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi.

Ordinul reglementează, printre altele, şi:

• modul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;

• părţile implicate şi responsabilităţile acestora în organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi;

• modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi;

• informaţiile necesare monitorizării funcţionării pieţei de certificate verzi.

În MO 769/2011 a fost publicat Ordinul 42/2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

Ordinul reglementează, printre altele, şi:

• acreditarea centralelor electrice de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile;

• etapele acreditării şi documentaţia de acreditare necesară;

• condiţiile de acreditare;

• cerinţele de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile;

• cerinţele de stabilire a cantităţii/ calităţii combustibililor;

• acreditarea preliminară, acreditarea finală;

• drepturile şi obligaţiile operatorilor economici deţinători de centrale electrice acreditate;

• modificarea, suspendarea şi retragerea acreditării.

În MO 769/2011 a fost publicat Ordinul 45/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi.

Ordinul reglementează, printre altele, şi:

• modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;

• modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către furnizorii de energie electrică;

• modul de calcul, colectare şi transfer al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;

• modul de determinare a cotei anuale de energie electrică produsă din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică şi susţinută prin sistemul de promovare instituit prin Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.