Hotararea 11/2011 emisa de Camera Consultantilor Fiscali modifica Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal (Hotararea 4/2007) la Art. 24.

Va prezentam forma consolidata/actualizata a articolului care a suferit modificari, asa cum poate fi acesta vizualizat in Biblioteca juridico-economica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Hotarare 4/2007 ….. Regulament …. Art. 24

(1)Persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferenţiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanţe-contabilitate, precum şi membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului, pot solicita dobândirea calităţii de consultant fiscal cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), iar examenul se va susţine sub formă de interviu în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali.

(2) Pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali, şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţă şi care:

a) au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului, eliberate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au absolvit cu media generală de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.

modificat de
Hotărâre nr. 11/2011 – privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007 din 26 august 2011, M. Of. 629/2011 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie